LOGOPEDICKÁ PREVENCE (aktualizace 8/01/2013)

Co způsobuje často problémy školákům ve výuce? Chybná či špatná výslovnost.

Důvodem zhoršující se výslovnosti dětí je především nedostatečná komunikace rodičů s dětmi.

Logopedické asistentky v mateřských školách se věnují logopedické prevenci - dechovým cvičením, sluchovým hrám, rytmizaci slov, gymnastice mluvidel. Logopedická náprava se má provádět v předškolním věku, aby dítě přišlo do první třídy už napravené.

Osvědčenou mluvní průpravou jsou různé dětské říkánky a popěvky. Vyprávění pohádek má pro rozvoj řeči a celou dětskou psychiku nesmírný význam, který nelze nahradit televizními programy, videozáznamem ani odosobnělou komunikací s osobním počítačem. Péče o dítě s poruchou řeči se neobejde bez spolupráce rodiny, školy a specializovaného pracoviště. Dítě v doprovodu rodičů pravidelně dochází k ambulantnímu ošetření do logopedické ordinace. Četnost návštěv je dána rozsahem a povahou řečového postižení.