ŠKOLIČKA PŘED ŠKOLOU - vede Mgr. Eva Janatová, Mgr. Zuzana Fuchsová, Mgr. Veronika Bělíková

Vážení rodiče,

cílem výchovy a vzdělání je rozvoj vrozených předpokladů každého dítěte. Tedy naučit ho vnímat život kolem sebe a porozumět mu.Realizace tohoto programu nás přiměla k zamyšlení, jak pomoci dětem, které do školy přijdou poprvé. Proto jsme se rozhodli zorganizovat pro budoucí prvňáčky Školičku před školou.

Připravili jsme šest lekcí zaměřených na rozvoj těch psychických schopností dítěte, které ovlivňují jejich budoucí školní práci. Do každé lekce jsme zařadili relaxační cvičení, jógu pro děti, grafomotorická cvičení, cvičení matematických představ, řeči, sluchového a zrakového vnímání, myšlení, paměti, pozornosti, rytmická cvičení a pohybové aktivity.

Cena kurzu je  100,- Kč za tři lekcí. Zahájení  ve středu 10. dubna 2019 v 16:00 hodin.

Věříme, že Vaše dítě prožije příjemné hodiny práce i odpočinku.

Fotodokumentace z jednotlivých lekcí. Blog Školičky před školou spravují třídní učitelky zde.