Žádosti o poskytnutí informace

Žádosti o poskytnutí informací lze v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb. podat ústně či písemně.

 

 

 

Sazebník úhrad