Co je zjišťováno u budoucího prvňáčka s budoucím prvňáčkem?

1. Nemám strach z neznámého prostředí?
2. Umím přiměřeně jednat i s cizím dospělým?
3. Umím se obléci, upravit, udržuji pořádek ve svých věcech? Plním svěřené úkoly?
4. Umím zřetelně a přiměřeně hlasitě mluvit? Neumím-li správně vše vyslovit, cvičím denně podle rad odborníka?
5. Slyším a reaguji správně?
6. Najdu správně očima, dokreslím správně?
7. Umím se soustředit?
8. Poznám levou a pravou stranu, umím správně najít, položit apod. Prohlížím a "čtu" zleva doprava?
9. Držím správně tužku, sedím rovně, netlačím příliš mnoho nebo málo, umím nakreslit jednoduchý tvar podle vzoru?
10. Co znám?

 

(volně podle materiálu PPP v Mostě)