Podklady dodala Ivča Lhotáková,  vedoucí vychovatelka ŠD  - aktualizace 29/09/2017

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.


 Dřívější odchod z družiny - formulář zde.

                       

Školní družina naší školy má v současné době 5 oddělení. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Barevná školní družina - Simona Csesznoková

cerv


Červená ŠD - Alena REŠOVÁ, vychovatelka

modr
bare

Modrá ŠD - Jana SCHEJBALOVÁ, vychovatelka

Barevná ŠD - Simona CSESZNOKOVÁ, vychovatelka

zlut

zele

Žlutá ŠD - Iveta PERGLOVÁ, vychovatelka

Zelená ŠD - Ivča LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka

        

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další přilehlá místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň vede k samostatnosti, odpovědnosti

a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, na kterém nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a nucenému odchodu na povel.

 

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují vašim dětem

rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat.

Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

 

Co školní družina nabízí?

 -         zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit


-         organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária, dopravního hřiště

      a ostatních rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

 

obr1 sport
micky jung
hry mik
prim carod


Projektová témata naší ŠD

-         Chutě a barvy podzimu

-         Dýňování

-         Jablkobraní

-         Týden se zvířátky

-         S čerty nejsou žerty

-         Vánoční zvyky a tradice

-         Vítáme prvňáčky

-         Masopust v ŠD

-         Velikonoční jarmark

-         Módní novinová přehlídka

-         Děti pozor červená

-         Co má kola soutěží

-         Maminkám

-         Indiánské hrátky

-         Rodinný den

-         Barevný den

Dnes si vyberu sám: jedenkrát měsíčně, dle výběru

- sportuj

- počítač a já

- dnes vařím já

- tak maluj

- x-box

- šprtec

 

 

Spolupráce se školním klubem

            ŠD velmi úzce spolupracuje se ŠK. Naši velcí kamarádi nám pomáhají při mnoha našich akcí. Jednak  nám sami připravují např. sportovní turnaje. Při jiných soutěžích nám zajišťují rozhodčí, měřiče či obsluhu na stanovištích a jsou hry, které s námi přímo hrají.

 

 


 

CELOROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

A ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2017 – 2018

 

„ Indiánskou stezkou“

Celoroční zájmová soutěž pro ŠD a ŠK

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

ZÁŘÍ:                  Zahájení celoroční hry na školním hřišti

-         Seznámení s hrou, indiánský příběh

-         Název kmene, vlajka, pokřik

-         Indiánská přísaha

-         Indiánská čára

 

ŘÍJEN:                  -    Indiánské zkoušky  

                              -    Výroba totemu, čelenky

-         Indiánský běh

-         Bola

             

LISTOPAD:         -   Tomahavk

-         Lov medvěda

-         Skalp

-         Lakros

 

            

 

PROSINEC:        -   Šifra

-         Kipu

-         Indiánská stezka

-         Indiánské měsíce

 

LEDEN:               -    Mustang

-         Indiánské závody

-         Laso

-         Podkovy

-         Kobylky

   

ÚNOR:                -    Indiánské zbraně

-         Indiánské hudební nástroje

-         Indiánský kmenový tanec

-         Dešťová hůlka

             

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN:            -    Indiánské ozdoby

-         Slepý indián

-         Plašič zlých duchů

-         Indiánské poklady

 

DUBEN:             -    Indiánská rohož

-         Tajné mapy

-         Stopování jelena

-         Rejžování zlata

            

KVĚTEN:           -    Hon králíků

-         Zkouška vlka

-         Oštěp

-         Lov bizonů

-         Bylinky

 

 

 

ČERVEN:             -    Indiánský boj  

-         Lov ryb, žabky

-         Mohyly, indiánská stezka

-         Indiánské léto

 

 

 

 

 

 

Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce např.:  Lesná, Klíny, zábavný park Bohušovice, Minigolf Plasy.

Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, taneční studio, …

Pozveme si divadlo, kouzelníka, fakíra ….

Zajdeme si na bowling, do planetária, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-

BHC Most -BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Klub dětí v Mostě,  

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …

 

 

KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT

NEMUSÍ SE NUDY BÁT 

JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ

Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD

 ZŠ Komenského 474, Most

V Mostě dne 29. 7. 2017