Podklady dodala Ivča Lhotáková,  vedoucí vychovatelka ŠD  - aktualizace 01/11/2018

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.

 Dřívější odchod z družiny - formulář zde.
Foto archiv zde.

Školní družina naší školy má v současné době 5 oddělení. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Barevná školní družina - Simona Csesznoková

 


 

 

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další přilehlá místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, na kterém nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a nucenému odchodu na povel.

 

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují vašim dětem

rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat.

Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

 

 

Co školní družina nabízí?

 -         zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit

      -         organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária, dopravního hřiště

      a ostatních rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí


 


 

 

PROJEKTOVÁ TÉMATA V ŠD

-         Chutě a barvy podzimu

-         Dýňování

-         Jablkobraní

-  Svítíme Mostu

- Vánoce jsou za dveřmi

-         S čerty nejsou žerty

-         Vánoční zvyky a tradice

- Vánoční těšení

-         Masopust v ŠD

- Zvířátkový pětiboj

-         Velikonoční jarmark

Těšíme se na prvňáčky

- Den Země

-         Mostík

-         Co má kola soutěží

-         Dárky pro maminky

-         Indiánské hrátky

-         Rodinný den

 

 

DNES SI VYBERU SÁM

 

            jednou měsíčně dle vlastního výběru:

-          Sportujeme
-          Keramická dílna
-          Výtvarné a rukodělné hrátky
-          X – box
-          Šprtec
-          Zpíváme a hrajeme

 

 


 

DRUŽINKA SE HÝBE

 

-          pravidelně jednou měsíčně celá družina v tělocvičně nebo na školním hřišti

  

 NABÍDKA KROUŽKŮ:

Kytara

Flétničky + zpěv

Florbal

Keramika

Vaření

Malí výtvarníci

Šprtec

Čarujeme s bylinkami

Kreativní dílnička

Sboreček

Házená

 

 

 

 

CELOROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

A ŠKOLNÍ DRUŽINY
na školní rok 2018 – 2019
 
„ Cesta na divoký západ“

Celoroční zájmová soutěž pro ŠD a ŠK

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

 

ŘÍ:                  Zahájení celoroční hry na školním hřišti

-         Příprava na cestu

-         Výroba cestovního vozu

-         Cestovní hůl

                           -         Vzhůru na západ

ÚNOR:                Dostihy

-         Dostihová dráha

-         Podkovy

-         Závody

                           -         Sázky

ŘÍJEN:                  Osídlení

-         Stavba domu          

-         Stavba města

-         Znak města

                           -         Osobní znak

BŘEZEN:            Farmáři

-         Zelenina

-         Ovoce

                           -         Sedmero léčivých bylin

LISTOPAD:         Banditi

-         Wanted

-         Stopaři

                           -         Střelba

DUBEN:             Železnice

-         Projekt

-         Pražce

                           -         Železný kůň

PROSINEC:        Sallon

-         Kovbojský trojboj

-         Herna

-         Country tance

 

KVĚTEN:           žování zlata

-         Zábor

-         žování

                           -         Odvoz zlata do banky

LEDEN:               Honci skotu

-         Lovci

-         Plavení dobytka

-         Lasování

-         Dojení

-         Pastva

 

ČERVEN:             Indiáni   

-         Bizoni

-         Indiánské měsíce

-         Lacros, bolla

                           -         Indiánské léto -
                                        slavnostní ukon
čení  (vyhlášení vítěze)


 

 

Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce např.:  Litoměřice, Klíny, zábavný park, Minigolf Plasy,  Kadaň

Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, divadlo, taneční studio …

Pozveme si divadlo, kouzelníka, dravce ….

Zajdeme si na bowling, do planetária, minigolf …

Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-

BHC Most -BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Klub dětí v Mostě,  

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …

 

 KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT

NEMUSÍ SE NUDY BÁT 

JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ

Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD

 ZŠ Komenského 474, Most

V Mostě dne 17. 7. 2018