FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je ke stažení ve formátu *.doc zde.
     Ve formátu *.pdf zde.
2. Žádost o odklad povinné školní docházky je ke stažení ve formátu *.doc zde.
     Ve formátu *.pdf zde.
3. Žádost o přijetí do přípravné třídy je ke stažení ve formátu *.doc zde.
     Ve formátu *.pdf zde.