NEJLEPŠÍ INVESTICÍ V ŽIVOTĚ JE VZDĚLÁNÍ.
Aktuální, upravený ŠVP je k dispozici u zástupců ředitelky v digitální i písemné formě.
Hlavní prázdniny  od 1. července 2019 do  31. srpna 2019.  Začátek školního roku  2019/2020  2.září  2019.
MOST fandí sportu 2018     
****************************
NABÍDKA PRÁCE - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis.
(Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)

 **************
  Informace pro rodiče: ZÁPIS - Seznam přijatých dětí  k základnímu vzdělávání  na školní rok 2019/2020 zde .

Školní hřiště - provoz obnoven 1.března 2019.

Po dobu hlavních prázdnin od 1.7.2019 do 31.8.2019 je činnost školní družiny s vědomím zřizovatele přerušena.

Po dobu hlavních prázdnin nejsou webové stránky aktualizovány.VÝZNAMNÉ DNY a STÁTNÍ SVÁTKY
○Pátek 5. červenec - Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
○Sobota 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa


Zdroj: http://www.zmenacasu.eu/zmena-casu-2017/
xox

Jsme zapojeni do projektu:

logo

Projekt s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003071

Výzva 02_16_022, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Název: Učení pro radost, úspěch, zdraví. 

xox
Odkazy:
E-bezpečí

most recyklo Zaniklé obce na Mostecku
Archiv foto NNTB
Nenech to být
leták.
linka

tel. 116 111 kdykoliv a zdarma
linkabezpeci.cz, 
Facebook: https://www.facebook.com/Linkabezpeci 

Partnerská škola Heinrich-von-Trebra-Mittelschule Marienberg.

Provoz školního hřiště zde.

Beseda s Bárou Špotákovou videoreportáž zde.

Bývalý  žák školy Patrik Kolkus, reprezentant ČR v softballu zde.  

Bývalý  žák školy Jiří Nezbeda, reprezentant ČR v softballu zde.

Toulavá kamera s našimi žáky během akce v IQLandii. zde