NEJLEPŠÍ INVESTICÍ V ŽIVOTĚ JE VZDĚLÁNÍ.

Ve  školním roce  2016/2017 škola vyučuje ve všech třídách podle školního vzdělávacího programu RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ  - III. verze.

  ŠVP RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ - III verze. platná od 01. 09. 2013.
Tisk III. verze ŠVP RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ je k dispozici v kanceláři školy.
Aktuální, upravený ŠVP je k dispozici u zástupců ředitelky v digitální i písemné formě.
Činnost školní družiny bude po dobu vánočních prázdnin přerušena.
*** Vánoční prázdniny začnou 23. 12. 2017 a končí 2. 1. 2018. Vyučování začne 3. 1. 2018. *** ***
kostel   
****************************
NABÍDKA PRÁCE: 
  Hledáme do svého týmu kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017.)
facebŠKOLNÍ KLUB faceb
*****
Žáci devátých tříd a vycházející žáci z nižších ročníků sledujte informace o přijímacím řízení na školní rok 2018/2019 v záložce KARIÉRNÍ PORADCE.
**********
Ve škole pracuje školní psycholog Mgr. Ing. Drahoslava Rõdlová zde. Pište na skolnipsycholog@email.cz.

Informace o platbách za školní družinu a stravu zde. Úplata ve školní družině zde.
*****

VÝZNAMNÉ DNY a STÁTNÍ SVÁTKY
3. prosince - První adventní neděle, 10. prosince - Druhá adventní neděle
17. prosince - Třetí adventní neděle, 24. prosince - Čtvrtá adventní neděle
6. prosince - Sv. Mikuláš
21. prosince v 17:28 hodin  Zimní slunovrat - první zimní den
24. prosince - Stědrý den
 25. prosinec - 1. svátek vánoční
 26. prosinec -  2.svátek vánoční
31. prosinec - Silvestr

1. leden 2018  - Státní svátek, Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
Zdroj: http://www.zmenacasu.eu/zmena-casu-2017/
xox

Jsme zapojeni do projektů či máme udržitelnost:

Projekt Dílny 2017/2018 

 na podporu řemesel. Je hrazen statutárním městem Most anebo některým ze spolupracujících subjektů. Je určen žákům sedmých tříd. Pracoviště SŠT Most - Velebudice.

Zapojeny jsou tři sedmé třídy.

znak

ÚSTECKÝ DĚTSKÝ ZUB JE ZDRAVÝ ZUB - 2017

Účelem projektu je vytváření podmínek pro rozvoj základních kompetencí žáků v oblasti péče o dutinu ústní, zdraví, vytvoření představ a uvědomění si významu udržení si dobrého ústního stavu (orálního zdraví) po celý život. Projekt se zaměřuje především na prevenci a péči o zdravý chrup a dutinu ústní.

Cílem realizace projektu a jeho dopadu je především vštípení významu prevence u žáků mladšího školního věku a tím i předcházení pozdějším následkům nedostatečné dentální hygieny v dospělosti, které pak mají společenský a ekonomický dopad na celou společnost.

Tam, kde prevence v rodinách zcela nefunguje, je nezbytné, aby tuto roli částečně převzala škola. Sekundárním cílem je seznámit s novými postupy v oblasti dentální hygieny také učitele 1. st. základních škol, aby mohli nenásilnou formou souvisle a průřezově na žáky působit během celého školního roku.

Dalším cílem je zjistit míru vnímání významu prevence orálního (komplexní dutina ústní zuby, dásně, sliznice) zdraví u žáků mladšího školního věku.

logo

O jakou podporu v šablonách jde - najdete zde.

Realizační tým - zde.

Projekt s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003071

Výzva 02_16_022, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Název: Učení pro radost, úspěch, zdraví. 

Celkové způsobilé výdaje projektu 1 347 904,-Kč Výdaje jsou plně hrazeny z projektu.

xox

Číslo výzvy 57, Počáteční vzdělávání, MŠMT, CZ.1.07/1.1.00/57.1089 Krok za krokem , 319 412,00,- Kč, závěrečná monitorovací zpráva odsouhlasena, Byl ukončen.

Tato škola je zapojena do projektu SEDMIKRÁSKA, Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/53.0011, Realizace projektu 01. 09. 2014 - 31. 07. 2015 Byl ukončen.

Tato škola je partnerem v projektu MINIPODNIKY Všechno v mém životě souvisí. Nositelem projektu je AC Education s.r.o. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0041. Byl ukončen.
Tato škola je partnerem Projektu „Pracujeme s novými technologiemi“ Byl ukončen.

Číslo projektu: CZ.1.07./1.3.00/51.0038Příjemce:SMARTER Training & Consulting s.r.o Realizace: AV MEDIA, a.s.

 Poradenské pracoviště  -
xox
Odkazy:

most recyklo ebezpe linka

tel. 116 111 kdykoliv a zdarma
linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz,
http://chat.linkabezpeci.cz (v provozu každý den 15 – 19 hod.)
Facebook: https://www.facebook.com/Linkabezpeci 

Partnerská škola Heinrich-von-Trebra-Mittelschule Marienberg.

Provoz školního hřiště zde.