NEJLEPŠÍ INVESTICÍ V ŽIVOTĚ JE VZDĚLÁNÍ.
Aktuální, upravený ŠVP je k dispozici u zástupců ředitelky v digitální i písemné formě.

*** V pátek 28. září Den české státnosti, státní svátek ***
kostel      
****************************
NABÍDKA PRÁCE - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis.
(Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku anglického jazyka na druhém stupni.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis.
(Vystaveno dne: 11. 01. 2018.)

*****

VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ ČSR

Vážení rodiče, v letošním roce oslavíme stoleté výročí vzniku Československé republiky. 

Při této příležitosti naše škola uspořádá výstavu historických artefaktů z tohoto stoletého období. Žádáme vás tímto o spolupráci. Máte-li ve svém vlastnictví jakýkoliv předmět vyrobený nebo používaný od roku 1918 do současnosti, prosíme o jeho zapůjčení. Jedná se o předměty denní potřeby – mince a bankovky, písemnosti, fotoaparáty, mobilní telefony, elektroniku, hračky, uniformy…. Ne zbraně a oblečení. Veškeré zapůjčené předměty budou v pořádku vráceny. Děkujeme. Za celý kolektiv 15. ZŠ Mgr. Zdeňka Smetáková.

*****
Přerušení činnosti školní družiny podobu hlavních prázdnin, po projednání se zřizovatelem.

VÝZNAMNÉ DNY a STÁTNÍ SVÁTKY
23. září  Podzimní rovnodennost, první podzimní den
28. září Den české státnosti, státní svátek

Zdroj: http://www.zmenacasu.eu/zmena-casu-2017/
xox

Jsme zapojeni do projektu:

logo

Projekt s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003071

Výzva 02_16_022, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Název: Učení pro radost, úspěch, zdraví. 

xox
Odkazy:

most recyklo ebezpe Archiv foto linka

tel. 116 111 kdykoliv a zdarma
linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz,
http://chat.linkabezpeci.cz (v provozu každý den 15 – 19 hod.)
Facebook: https://www.facebook.com/Linkabezpeci 

Partnerská škola Heinrich-von-Trebra-Mittelschule Marienberg.

Provoz školního hřiště zde.

Beseda s Bárou Špotákovou videoreportáž zde.