Jak vaříme ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Informace o objednávkovém systému zde.

Ve školní  jídelně   vaříme  1 menu, které se skládá z polévky, hlavního  jídla,  zákusku  a nápoje.

Zákuskem  bývá ovoce, zelenina,  čerstvý  salát  nebo  moučník. Strávníci  mají  možnost  výběru  z  několika  druhů  nápojů: ovocný nápoj,  ochucené  mléko,  mléko.  Pro zahřátí v zimním období  připravujeme  čaj s citrónem..

Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou, tak aby odpovídal zásadám zdravé výživy / souhrn vitamínů a minerálů, které potřebuje dětský organizmus/.

Celé menu vaří kvalifikované kuchařky, které si stále zvyšují odborné znalosti o zdravé výživě.

Aby  děti  měly  zdravý  vztah  k  jídlu, tak  je  nenutíme  ani  do jídla, ani k  dojídání celé porce. Pochutnají-li si nebo jestliže mají děti pocit, že nejsou dostatečně nasyceny, na požádání dáváme nášup.

Zásady zdravé výživy jsou u dětí upevňovány prostřednictvím nástěnek, diskusemi s dětmi a také formou dotazů a odpovědí,  na které odpovídá vedoucí jídelny.

Personál školní kuchyně i vedoucí školní jídelny spolupracuje s rodiči strávníků.

A takhle vypadá naše ŠKOLNÍ JÍDELNA

Podle nálady a vkusu si každý strávník může vybrat z různých typů posezení.

Jídelna je zútulněna květinami a různými dekoracemi, které děti vyrábějí samy. Dekorace často obměňujeme.

Snažíme se v dětech podporovat stolování na vysoké kulturní úrovni. Připravujeme ukázky úpravy stolování pro různé příležitosti  jako oslavu narozenin, Štědrovečerní stolování, Valentýn, ples , Velikonoce, ale  také Den země, Masopust a další. .

 

Pohled do školní jídelny a na práce dětí  
   
Pohled do kuchyně ukazuje, že vaříme v moderně zařízené kuchyni, která splňuje všechny hygienické požadavky.  

Možnosti úhrady stravného:

Z bezpečnostních důvodů přecházíme na bezhotovostní úhradu stravného.

1.      Bezhotovostní úhrada –  trvalý platební příkaz ve prospěch bankovního účtu  č. 23832491/0100. Konstantní symbol  =  0558. Variabilní symbol je osobní číslo dítěte, které přidělí vedoucí školní jídelny při přihlášení žáka ke stravování. Splatnost trvalého příkazu  nejpozději 15.- 20. den v měsíci předcházejícímu měsíci, na které se platí stravné. Výše měsíčního stravného pro žáky  je  600,- Kč.

      Do zprávy pro příjemce napište  „STRAVNÉ“ a jméno dítěte /hlavně pokud se příjmení dítěte neshoduje s příjmením rodičů/

2.       Platba poštovní poukázkou typu A – ve prospěch bankovního účtu  č. 23832491/0100.  Do zprávy pro příjemce napište  „STRAVNÉ“ a jméno dítěte /hlavně pokud se příjmení dítěte neshoduje s příjmením rodičů/ stravujícího se dítěte. Platbu proveďte nejpozději do 15. – 20. dne v měsíci předcházejícímu měsíci, na které se platí stravné.

Dodržujte datum splatnosti. Oběd pro žáka je přihlášen až po ověření platby na výpise z účtu školy. Nebude-li stravné zaplaceno v daném termínu, nemusí mít žák zajištěny začátkem měsíce obědy.

3.       Ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí jídelny lze zaplatit hotově ve školní jídelně.

Vyúčtování přeplatků se provádí 1x ročně na konci školního roku.  Přeplatek bude vrácen  v měsíci červenci  na Váš běžný účet  nebo dle dohody.

Jiná forma placení stravného - pouze po individuální dohodě s vedoucí školní jídelny, která vyřizuje i případné další vaše dotazy.

Žák základní školy má nárok na jedno hlavní jídlo v době přítomnosti ve škole. Odhlašování obědů je do 7,00 hod. téhož dne. První den neplánované nepřítomnosti dítěte lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutné odhlásit. V době nemoci nemá dítě nárok na dotovaný oběd. Za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti odpovídají rodiče. Pokud rodiče budou nemocnému dítěti chtít zajistit oběd, mohou jej odebrat  za nedotovanou cenu 52,- Kč.

Ceny stravného: platné od 1. 1. 2018

Děti 7 - 10 let - 25,-Kč, děti 11 - 14 let - 27,-Kč, děti nad 15 let - 30,-Kč. Podle vyhlášky 107/2005 jsou do stravovací skupiny zařazováni žáci, kteří ve školním roce dosáhnou věku podle určených kategorií. Školní rok je od 1. září do 31. srpna.

Cena za oběd pro cizí strávníky je stanovena od 1. 1. 2018 na 52,-Kč.

 

 

KONTAKT pro přihlašování a odhlašování:

TEL:+420 603 839 548 - prosíme SMS

jidelna(zavinac)mostzs15.cz

 

P ř e j e m e   d o b r o u   c h u ť.

Pokyny pro rodiče strávníků zde.

Řád školní jídelny naleznete zde.