Zápis z jednání Klubu rodičů dne 05. 02. 2019 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 06. 02. 2018 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 12. 9. 2017 zde. 
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 6. 9. 2016 zde
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 8. 9. 2015 zde.
Zápis z jednání výboru Klubu rodičů dne 03. března 2015 zde
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 09. září 2014 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 04. března 2014 zde
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 10. září 2013 zde. Hospodaření  Klubu rodičů zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 05/02/2013 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 06/09/2012 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 07/09/2010 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 08/06/2010 zde.
Zápis z jednání Rady školy a Klubu rodičů dne 03/03/2009 zde. Dílčí zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce2008/2009 zde.
Zápis z jednání Rady škola a Klubu rodičů dne 09/09/2008 zde.Hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2007/2008 zde.
Zápis z jednání Rady škola a Klubu rodičů dne 04/03/2008 zde.
Autoevaluace za první pololetí 2007/2008 - v souvislosti s novým ŠVP RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ zde.
Zápis z jednání Rady škola a Klubu rodičů dne 04/03/2008 zde.
 

 

*****************************************

Stanovy Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s. zde

 ****************************************

Výbor Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s. ve školním roce 2017/2018:

Petr Henych – předseda  byl zvolen 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Milan Kamír – člen výboru, byl zvolen 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Vladimíra Štorchovákontrolorka, byla zvolena 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Ivana Alferiová -  kontrolorka, byla zvolena 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Kamila Glaserová - zapisovatelka, byla zvolena 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.