ŠKOLNÍ KLUB

Provozní doba ŠK: 

PO   13,00 – 15,45

ÚT   13,00 – 15,45

ST    13,00 – 15,45

ČT    13,00 – 15,45

    13,00 – 15,30Motto:  „Skládáme si volný čas, aneb kdo si hraje, nezlobí.“

Co je naším cílem:

Cílem je vytvořit co největšímu počtu žáků příznivé podmínky pro kvalitní využití volného času při mimoškolní výchově. Nabídkou různých činností se snažíme vhodně naplňovat volný čas dětí.

Smysluplné trávení volného času je totiž nejlepší prevencí před „výchovou ulice“.

Charakteristika a vybavení:

Školní klub zajišťuje výchovu a relaxaci žákům II. stupně od 5. – 9. ročníku na principu dobrovolné docházky. Režim je zde naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 15.45 hod., v pátek do 15.30 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přijdou i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….) je již bez dozoru.

K využití mají klubovnu, kde je k dispozici kulečník, stolní kopaná, elektronické šipky, notebook, stolní a společenské hry, TV, DVD, X-box, stoly na hru šprtec. K dalšímu využití jsou i ostatní prostory školy např. tělocvičny, stolní tenis, školní hřiště, ale i chodby vhodné k různým aktivitám.

 

kl1 kl2
kl3 kl4

 

Provoz a poplatky:

Školní klub je otevřen každý den od 13,00 do 15,45

(Výjimky jsou uvedeny v provozní době na dveřích klubovny).

 Poplatek je stanoven na 100,- Kč na školní rok.

Zájmové kroužky:

Pod hlavičkou školního klubu pracuje každoročně několik zájmových kroužků.

Hlavní oblasti činnosti:

 ŠK plní výchovně-vzdělávací funkci po vyučování na principu dobrovolné docházky

Dodržuje denní režim, odpočinek, relaxaci a všestranný rozvoj osobnosti

Učí vzájemnou komunikaci a posiluje kladné vztahy, rozvíjí zájmy a záliby

Zajišťuje činnost – příležitostnou i pravidelnou, spontánní, rekreační i vzdělávací

Dbá na dodržování hygienických návyků a ochrany životního prostředí.

Vede k rozvoji osobnosti, mezilidským vztahům a kladnému přístupu k životu

 

Spolupracujeme s organizacemi, jako jsou např:

SVČ Most, BHC Most - BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Fit klub D+M Most, Klub dětí, Mateřské centrum, mateřské  školy,…

Spolupráce se školní družinou

            ŠK velmi úzce spolupracuje se ŠD. Kamarádi z klubu pomáhají při mnoha akcí. Připravují např. sportovní turnaje. Při jiných soutěžích zajišťují rozhodčí, měřiče či obsluhu na stanovištích a jsou hry, které s menšími kamarády přímo hrají.

 

kl5 kl6

… S  NÁMI  JSTE …“OK“… … BEZ NÁS …“KO“…!.

 

CELOROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

A ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2018 – 2019

 
„ Cesta na divoký západ“

Celoroční zájmová soutěž pro ŠD a ŠK

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

ŘÍ:                  Zahájení celoroční hry na školním hřišti

-         Příprava na cestu

-        Výroba cestovního vozu

-         Cestovní hůl

                            -         Vzhůru na západ

ÚNOR:                Dostihy

-         Dostihová dráha

-         Podkovy

-         Závody

                            -         Sázky

ŘÍJEN:                  Osídlení

-        Stavba domu          

-         Stavba města

-         Znak města

                            -         Osobní znak

BŘEZEN:            Farmáři

-         Zelenina

-         Ovoce

                            -         Sedmero léčivých bylin

LISTOPAD:         Banditi

-        Wanted

-         Stopaři

                            -         Střelba

DUBEN:             Železnice

-         Projekt

-         Pražce

                            -         Železný kůň

PROSINEC:        Sallon

-         Kovbojský trojboj

-         Herna

-         Country tance

 

KVĚTEN:           žování zlata

-         Zábor

-         žování

                            -         Odvoz zlata do banky

LEDEN:               Honci skotu

-         Lovci

-         Plavení dobytka

-         Lasování

-         Dojení

-         Pastva

 

ČERVEN:             Indiáni   

-         Bizoni

-         Indiánské měsíce

-         Lacros, bolla

                            -         Indiánské léto -
                                  slavnostní ukon
čení  (vyhlášení vítěze)


 Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce např.:  Litoměřice, Klíny, zábavný park, Minigolf Plasy,  Kadaň

Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, divadlo, taneční studio …

Pozveme si divadlo, kouzelníka, dravce ….

Zajdeme si na bowling, do planetária, minigolf …

Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-

BHC Most -BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Klub dětí v Mostě,  

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …

DO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT

NEMUSÍ SE NUDY BÁT 

JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ

Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD

 ZŠ Komenského 474, Most

V Mostě dne 7. 1. 2019