Provozní doba ŠK :

PO 13,00 - 15,30
ÚT 13,00 - 15,30
ST  11,00 - 11,45   13,00 - 15,30
ČT  13,00 - 15,30
PÁ  13,00 - 15,30

Provozní doba studovna:

PO 12,00 - 15,30
ÚT 12,00 - 15,30
ST 12.40 - 15.30
ČT 12,00 - 15,30
PÁ 12,00 -15,00

Motto:  „Skládáme si volný čas, aneb kdo si hraje, nezlobí.“

Co je naším cílem:

Cílem je vytvořit co největšímu počtu žáků příznivé podmínky pro kvalitní využití volného času při mimoškolní výchově. Nabídkou různých činností se snažíme vhodně naplňovat volný čas dětí.

Smysluplné trávení volného času je totiž nejlepší prevencí před „výchovou ulice“.

Charakteristika a vybavení:

Školní klub zajišťuje výchovu a relaxaci žákům II. stupně od 5. – 9. ročníku na principu dobrovolné docházky. K využití mají klubovnu, kde je k dispozici kulečník, stolní kopaná, elektronické šipky, notebook, stolní a společenské hry, TV, DVD, X-box, stoly na hru šprtec a AIR hokej. K dalšímu využití jsou i ostatní prostory školy např. tělocvičny, stolní tenis, školní hřiště, ale i chodby vhodné k různým aktivitám.

 

kl1 kl2
kl3 kl4

 

Provoz a poplatky:

Školní klub je otevřen každý den od 12,00 – 16,00 hodin.

(Výjimky jsou uvedeny v provozní době na dveřích klubovny).

 Poplatek je stanoven na 100,- Kč na školní rok.

Zájmové kroužky:

Pod hlavičkou školního klubu pracuje každoročně řada zájmových kroužků:

 sportovní a míčové hry, taneční , šprtec, házená, stolní tenis,  keramika, kytara

Hlavní oblasti činnosti:

 ŠK plní výchovně-vzdělávací funkci po vyučování na principu dobrovolné docházky

Dodržuje denní režim, odpočinek, relaxaci a všestranný rozvoj osobnosti

Učí vzájemnou komunikaci a posiluje kladné vztahy, rozvíjí zájmy a záliby

Zajišťuje činnost – příležitostnou i pravidelnou, spontánní, rekreační i vzdělávací

Dbá na dodržování hygienických návyků a ochrany životního prostředí.

Vede k rozvoji osobnosti, mezilidským vztahům a kladnému přístupu k životu

 

Spolupracujeme s organizacemi, jako jsou např:

SVČ Most, BHC Most - BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Fit klub D+M Most, Klub dětí, Mateřské centrum, mateřské  školy,…

Spolupráce se školní družinou

            ŠK velmi úzce spolupracuje se ŠD. Kamarádi z klubu pomáhají při mnoha akcí. Připravují např. sportovní turnaje. Při jiných soutěžích zajišťují rozhodčí, měřiče či obsluhu na stanovištích a jsou hry, které s menšími kamarády přímo hrají.

 

kl5 kl6

… S  NÁMI  JSTE …“OK“… … BEZ NÁS …“KO“…!.

 

CELOROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

A ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2017 – 2018

 

„ Indiánskou stezkou“

Celoroční zájmová soutěž pro ŠD a ŠK

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

 

 

ZÁŘÍ:                  Zahájení celoroční hry na školním hřišti

-         Seznámení s hrou, indiánský příběh

-         Název kmene, vlajka, pokřik

-         Indiánská přísaha

-         Indiánská čára

 

ŘÍJEN:                  -    Indiánské zkoušky  

                              -    Výroba totemu, čelenky

-         Indiánský běh

-         Bola

             

LISTOPAD:         -   Tomahavk

-         Lov medvěda

-         Skalp

-         Lakros

 

            

 

PROSINEC:        -   Šifra

-         Kipu

-         Indiánská stezka

-         Indiánské měsíce

 

LEDEN:               -    Mustang

-         Indiánské závody

-         Laso

-         Podkovy

-         Kobylky

   

ÚNOR:                -    Indiánské zbraně

-         Indiánské hudební nástroje

-         Indiánský kmenový tanec

-         Dešťová hůlka

             

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN:            -    Indiánské ozdoby

-         Slepý indián

-         Plašič zlých duchů

-         Indiánské poklady

 

DUBEN:             -    Indiánská rohož

-         Tajné mapy

-         Stopování jelena

-         Rejžování zlata

            

KVĚTEN:           -    Hon králíků

-         Zkouška vlka

-         Oštěp

-         Lov bizonů

-         Bylinky

 

 

 

ČERVEN:             -    Indiánský boj  

-         Lov ryb, žabky

-         Mohyly, indiánská stezka

-         Indiánské léto

 

 

 

 

 

 

Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce např.:  Lesná, Klíny, zábavný park Bohušovice, Minigolf Plasy.

Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, taneční studio, …

Pozveme si divadlo, kouzelníka, fakíra ….

Zajdeme si na bowling, do planetária, …

 

  

Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-

BHC Most -BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Klub dětí v Mostě,  

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …

 

 

KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT

NEMUSÍ SE NUDY BÁT 

JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ

Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD

 ZŠ Komenského 474, Most

V Mostě dne 29. 7. 2017