Provozní doba ŠK :

PO 13,00 - 15,30
ÚT 13,00 - 15,30
ST  11,00 - 11,45   13,00 - 15,30
ČT  13,00 - 15,30
PÁ  13,00 - 15,30

Provozní doba studovna:

PO 13,00 - 15,30
ÚT 13,00 - 15,30
ST 13.00 - 15.30
ČT 13,00 - 15,30
PÁ 13,00 -15,00

Motto:  „Skládáme si volný čas, aneb kdo si hraje, nezlobí.“

Co je naším cílem:

Cílem je vytvořit co největšímu počtu žáků příznivé podmínky pro kvalitní využití volného času při mimoškolní výchově. Nabídkou různých činností se snažíme vhodně naplňovat volný čas dětí.

Smysluplné trávení volného času je totiž nejlepší prevencí před „výchovou ulice“.

Charakteristika a vybavení:

Školní klub zajišťuje výchovu a relaxaci žákům II. stupně od 5. – 9. ročníku na principu dobrovolné docházky. K využití mají klubovnu, kde je k dispozici kulečník, stolní kopaná, elektronické šipky, notebook, stolní a společenské hry, TV, DVD, X-box, stoly na hru šprtec a AIR hokej. K dalšímu využití jsou i ostatní prostory školy např. tělocvičny, stolní tenis, školní hřiště, ale i chodby vhodné k různým aktivitám.

 

kl1 kl2
kl3 kl4

 

Provoz a poplatky:

Školní klub je otevřen každý den od 12,00 – 16,00 hodin.

(Výjimky jsou uvedeny v provozní době na dveřích klubovny).

 Poplatek je stanoven na 100,- Kč na školní rok.

Zájmové kroužky:

Pod hlavičkou školního klubu pracuje každoročně několik zájmových kroužků.

Hlavní oblasti činnosti:

 ŠK plní výchovně-vzdělávací funkci po vyučování na principu dobrovolné docházky

Dodržuje denní režim, odpočinek, relaxaci a všestranný rozvoj osobnosti

Učí vzájemnou komunikaci a posiluje kladné vztahy, rozvíjí zájmy a záliby

Zajišťuje činnost – příležitostnou i pravidelnou, spontánní, rekreační i vzdělávací

Dbá na dodržování hygienických návyků a ochrany životního prostředí.

Vede k rozvoji osobnosti, mezilidským vztahům a kladnému přístupu k životu

 

Spolupracujeme s organizacemi, jako jsou např:

SVČ Most, BHC Most - BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Fit klub D+M Most, Klub dětí, Mateřské centrum, mateřské  školy,…

Spolupráce se školní družinou

            ŠK velmi úzce spolupracuje se ŠD. Kamarádi z klubu pomáhají při mnoha akcí. Připravují např. sportovní turnaje. Při jiných soutěžích zajišťují rozhodčí, měřiče či obsluhu na stanovištích a jsou hry, které s menšími kamarády přímo hrají.

 

kl5 kl6

… S  NÁMI  JSTE …“OK“… … BEZ NÁS …“KO“…!.

 

CELOROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

A ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2018 – 2019

 

„ Cesta na divoký západ“

Celoroční zájmová soutěž pro ŠD a ŠK

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

 

ŘÍ:                  Zahájení celoroční hry na školním hřišti

Příprava na cestu

Výroba cestovního vozu

Cestovní hůl

  Vzhůru na západ

 ŘÍJEN:                  Osídlení

Stavba domu          

Stavba města

Znak města

Osobní znak

 LISTOPAD:         Banditi

Wanted

Stopaři

Střelba


PROSINEC:        Sallon

Kovbojský trojboj

Herna

Country tance

 

LEDEN:               Honci skotu

 Lovci

Plavení dobytka

Lasování

Dojení

Pastva

 

ÚNOR:                Dostihy

Dostihová dráha

Podkovy

Závody

Sázky

BŘEZEN:            Farmáři

Zelenina

Ovoce

Sedmero léčivých bylin

DUBEN:             Železnice

Projekt

Pražce

Železný kůň

  

KVĚTEN:           žování zlata

Zábor

žování

Odvoz zlata do banky

 ČERVEN:             Indiáni   

Bizoni

Indiánské měsíce

Lacros, bolla

Indiánské léto - slavnostní ukončení  (vyhlášení vítěze)

 

 

 

 

 

 

 

Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce např.:  Litoměřice, Klíny, zábavný park, Minigolf Plasy,  Kadaň

Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, divadlo, taneční studio …

Pozveme si divadlo, kouzelníka, dravce ….

Zajdeme si na bowling, do planetária, minigolf …

 

 

 

Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-

BHC Most -BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Klub dětí v Mostě,  

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …

 

 DO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT

NEMUSÍ SE NUDY BÁT 

JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ

Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD

 ZŠ Komenského 474, Most

V Mostě dne 17. 7. 2018