Jak to dělá ZDRAVÁ ŠKOLA
v 7. až 9. ročníku (aktualizace 1.11.2002)
a/ charakteristika

Je žádoucí, aby žáci byli na sportovní soutěže cíleně připravováni. Musíme je učit nést zodpovědnost za reprezentaci školy, sounáležitost s kolektivem a zásady faer play.

Učitelé budou promýšlet, jaké obory mohou pro příští školní rok žákům nabídnout z toho co je zajímá, co nejlépe umí, co je baví, co dělají rádi..

Je žádoucí podporovat rozhlasové vysílání ve školním rozhlase, činnost dětského parlamentu a publikování názorů žáků i pedagogů ve školním časopise.

b/ sociální a oborové kompetence

c/ metody a formy práce