Suplování:   Úterý 23.10.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 23.10.2018 (7:48)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

3.A

 

DIV

                         

3.B

 

DIV

                         

3.C

 

DIV

                         

4.A

   

DIV

DIV

DIV

                   

5.A

   

                       

5.B

   

                       

5.C

   

                       

6.B

   

                       

8.A

     

                     

8.B

     

                     

8.C

     

                     

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bělíková Veronika (AŠK)

 

..

                         

Vitvarová Marie (LEK)

           

-

-

-

           

Fuchsová Zuzana (AŠK)

 

..

                         

Hyková Václava (AŠK)

   

..

-

PAM

                   

Janatová Eva (AŠK)

 

..

                         

Janošová Ivana (AŠK)

   

MIJ

                       

Komůrková Stěpánka (AŠK)

   

-

-

-

                   

Miklovičová Jana (AŠK)

     

..

                     

Papoušková Irena (AŠK)

     

JAI

                     

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pýchová Martina (AŠK)

   

..

                       

Raczová Oldřiška (AŠK)

   

-

                       

Tomášková Zlata (AŠK)

   

-

-

-

                   

Urbanová Lucie (AŠK)

   

-

                       

Vrtiška Jan (AŠK)

     

BLM

                     

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

HUD

 

Absc

 

Absc

                     

KUCH

   

Absc

Absc

Absc

                   

Změny v rozvrzích učitelů:

Allertová Nadine

3.hod

odpadá

Vv

4.A

 

Kulturní akce

Blahoutová Markéta

3.hod

supl. (VRJ AŠK)

IKT

7.C

(POC)

za odpadlou

Glaserová Kamila

2.hod

odpadá

MJA

6.B

 

Akce školy

Janošová Ivana

3.hod

supl. (PAI AŠK)

Ch

9.A

(č.83)

za odpadlou

Miklovičová Jana

2.hod

supl. (JAI AŠK)

Fy

8.A

(č.86)

za odpadlou

Pálková Zdeňka

3.hod

odpadá

AJ

8.C (AJC1)

 

Akce školy

Panošková Marie

4.hod

supl. (HYV AŠK)

AJ

5.C

(č.66)

za odpadlou

Perez Petra

2.hod

odpadá

AJ

5.B

 

Akce školy

Změny v rozvrzích tříd:

3.A

1. hod Kulturní akce

3.B

1. hod Kulturní akce

3.C

1. hod Kulturní akce

4.A

2.- 4. hod Kulturní akce

5.A

2. hod Akce školy

5.B

2. hod Akce školy

5.C

4.hod

AJ

 

(č.66)

supluje

Panošková Marie

(HYV)

 

2. hod Akce školy

6.B

2. hod Akce školy

7.C

3.hod

IKT

 

(POC)

supluje

Blahoutová Markéta

(VRJ)

8.A

2.hod

Fy

 

(č.86)

supluje

Miklovičová Jana

(JAI)

 

3. hod Akce školy

8.B

3. hod Akce školy

8.C

3. hod Akce školy

9.A

3.hod

Ch

 

(č.83)

supluje

Janošová Ivana

(PAI)

Pedagogický dohled u třídy:

3.A, 1. hod - Fuchsová Zuzana

3.B, 1. hod - Janatová Eva

3.C, 1. hod - Bělíková Veronika

4.A, 2.- 4. hod - Hyková Václava

5.A, 2. hod - Urbanová Lucie

5.B, 2. hod - Raczová Oldřiška

5.C, 2. hod - Pýchová Martina

6.B, 2. hod - Janošová Ivana

8.A, 3. hod - Miklovičová Jana

8.B, 3. hod - Papoušková Irena

8.C, 3. hod - Vrtiška Jan

 

 

Suplování:   Středa 24.10.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 23.10.2018 (7:48)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.A

 

                 

2.B

 

                 

2.C

 

                 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Koutecká Kateřina (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Miklovičová Jana (AŠK)

 

ALN

PYM

PAI

BLM

-

JAI

               

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pýchová Martina (AŠK)

         

RAO

-

..

..

..

         

Ryjáčková Miroslava (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Vrabcová Lenka (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Allertová Nadine

1.hod

supl. (MIJ AŠK)

ČJ

9.A

(č.63)

za odpadlou

Blahoutová Markéta

4.hod

supl. (MIJ AŠK)

AJ

8.A (AJA2)

(č.63)

dozor

Janošová Ivana

6.hod

supl. (MIJ AŠK)

D

8.A

(č.63)

dozor

Papoušková Irena

3.hod

supl. (MIJ AŠK)

ČJ

8.A

(č.63)

dozor

Pýchová Martina

2.hod

supl. (MIJ AŠK)

Tv

5.C

(Tvm)

dozor

Raczová Oldřiška

5.hod

supl. (PYM AŠK)

ČaJS

5.C

(č.82)

dozor

Změny v rozvrzích tříd:

2.A

1.- 5. hod Akce školy

2.B

1.- 5. hod Akce školy

2.C

1.- 5. hod Akce školy

5.C

2.hod

Tv

 

(Tvm)

supluje

Pýchová Martina

(MIJ)

 

5.hod

ČaJS

 

(č.82)

supluje

Raczová Oldřiška

(PYM)

7.A

8.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

7.B

8.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

8.A

3.hod

ČJ

 

(č.63)

supluje

Papoušková Irena

(MIJ)

 

4.hod

AJ

AJA2

(č.63)

supluje

Blahoutová Markéta

(MIJ)

 

6.hod

D

 

(č.63)

supluje

Janošová Ivana

(MIJ)

8.B

9.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

8.C

9.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

9.A

1.hod

ČJ

 

(č.63)

supluje

Allertová Nadine

(MIJ)

 

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

9.B

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

Pedagogický dohled u třídy:

2.A, 1.- 5. hod - Ryjáčková Miroslava

2.B, 1.- 5. hod - Vrabcová Lenka

2.C, 1.- 5. hod - Koutecká Kateřina

 

 

Suplování:   Čtvrtek 25.10.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 23.10.2018 (7:48)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

5.C

     

DIV

DIV

DIV

                 

7.B

       

               

7.C

       

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Becková Martina (AŠK)

 

BAP

KRP

JAI

HYV

BAP

-

               

Vitvarová Marie (LEK)

   

-

-

                     

Firmanová Lenka (AŠK)

           

-

-

-

           

Hasil Jaroslav (AŠK)

           

..

-

-

           

Skramušská Martina (AŠK)

       

VIB

GLK

KON

               

Kratochvílová Petra (AŠK)

       

PAJ

..

KOU

               

Pluhařová Jana (AŠK)

       

-

-

-

               

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

ALN

-

-

-

-

-

-

-

-

Pýchová Martina (AŠK)

     

PAM

HAD

..

                 

Včelková Marcela (AŠK)

       

-

-

..

               

Vrtiška Jan (AŠK)

           

-

-

-

           

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Allertová Nadine

6.hod

jídelna

 

Bažo Pavel

1.hod

supl. (BEM AŠK)

MJA

8.A

(č.78)

dozor

 

5.hod

supl. (BEM AŠK)

IKT

6.C (IKT3)+

(POC)

dozor

Glaserová Kamila

5.hod

supl. (SKM AŠK)

D

8.C

(č.46)

za odpadlou

Hasilová Dagmar

4.hod

supl. (PYM AŠK)

ČaJS

4.A

(č.82)

za odpadlou

Hyková Václava

4.hod

supl. (BEM AŠK)

Z

9.A

(č.78)

za odpadlou

Janošová Ivana

3.hod

supl. (BEM AŠK)

Z

9.B

(č.78)

dozor

Kočová Naděžda

6.hod

supl. (SKM AŠK)

ČTG

8.C (ČTGR)+

(č.46)

dozor

Koutecká Kateřina

6.hod

supl. (KRP AŠK)

VUVČ

7.A (UVČL)+

(č.54)

dozor

Kratochvílová Petra

2.hod

supl. (BEM AŠK)

MJA

9.B

(č.78)

přespočetná hod.

Panošková Marie

3.hod

supl. (PYM AŠK)

Tv

6.B (Dív)+

(Tvv)

za odpadlou

Paulová Jesica

4.hod

supl. (KRP AŠK)

Vv

9.B

(č.54)

za odpadlou

Vitvar Bohumil

4.hod

supl. (SKM AŠK)

ČJ

8.B

(č.46)

za odpadlou

Změny v rozvrzích tříd:

4.A

4.hod

ČaJS

 

(č.82)

supluje

Hasilová Dagmar

(PYM)

5.C

3.- 5. hod Kulturní akce

6.A

3.hod

Tv

Dív

(Tvv)

supluje

Panošková Marie

(PYM)

 

5.hod

IKT

IKT3

(POC)

supluje

Bažo Pavel

(BEM)

 

6.hod

ČTG

ČTGR

(č.46)

supluje

Kočová Naděžda

(SKM)

 

6.hod

VUVČ

UVČL

(č.54)

supluje

Koutecká Kateřina

(KRP)

 

6.hod

VMV

MEDV

 

odpadá

 

(HAS)

6.B

3.hod

Tv

Dív

(Tvv)

supluje

Panošková Marie

(PYM)

 

5.hod

IKT

IKT3

(POC)

supluje

Bažo Pavel

(BEM)

 

6.hod

VUVČ

UVČL

(č.54)

supluje

Koutecká Kateřina

(KRP)

6.C

5.hod

IKT

IKT3

(POC)

supluje

Bažo Pavel

(BEM)

 

6.hod

ČTG

ČTGR

(č.46)

supluje

Kočová Naděžda

(SKM)

 

6.hod

VUVČ

UVČL

(č.54)

supluje

Koutecká Kateřina

(KRP)

7.A

6.hod

VUVČ

UVČL

(č.54)

supluje

Koutecká Kateřina

(KRP)

7.B

4.- 6. hod Akce školy

7.C

4.- 6. hod Akce školy

8.A

1.hod

MJA

 

(č.78)

supluje

Bažo Pavel

(BEM)

 

6.hod

ČTG

ČTGR

(č.46)

supluje

Kočová Naděžda

(SKM)

 

6.hod

VMV

MEDV

 

odpadá

 

(HAS)

8.B

4.hod

ČJ

 

(č.46)

supluje

Vitvar Bohumil

(SKM)

 

6.hod

VMV

MEDV

 

odpadá

 

(HAS)

8.C

5.hod

D

 

(č.46)

supluje

Glaserová Kamila

(SKM)

 

6.hod

ČTG

ČTGR

(č.46)

supluje

Kočová Naděžda

(SKM)

 

6.hod

VMV

MEDV

 

odpadá

 

(HAS)

9.A

4.hod

Z

 

(č.78)

supluje

Hyková Václava

(BEM)

9.B

2.hod

MJA

 

(č.78)

supluje

Kratochvílová Petra

(BEM)

 

3.hod

Z

 

(č.78)

supluje

Janošová Ivana

(BEM)

 

4.hod

Vv

 

(č.54)

supluje

Paulová Jesica

(KRP)

Pedagogický dohled u třídy:

5.C, 3.- 5. hod - Pýchová Martina

 

 

Suplování:   Pátek 26.10.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 23.10.2018 (7:48)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Firmanová Lenka (AŠK)

     

-

                     

Hasil Jaroslav (AŠK)

     

-

                     

Kočová Naděžda (AŠK)

     

..

..

                   

Komůrková Stěpánka (AŠK)

     

-

-

                   

Miklovičová Jana (OČR)

-

-

-

GLK

HYV

RYM

PAM

-

-

-

-

-

-

-

-

Ondráčková Lucie (AŠK)

     

..

..

                   

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Thalerová Lucie (NaV)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tomášková Zlata (AŠK)

     

-

-

                   

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Glaserová Kamila

3.hod

supl. (MIJ OČR)

Tv

4.A

(Tvv)

dozor

Hyková Václava

4.hod

supl. (MIJ OČR)

ČJ

9.A

(č.63)

dozor

Panošková Marie

6.hod

supl. (MIJ OČR)

VKO

8.A

(č.63)

dozor

Ryjáčková Miroslava

5.hod

supl. (MIJ OČR)

AJ

8.A (AJA2)

(č.63)

dozor

Změny v rozvrzích tříd:

4.A

3.hod

Tv

 

(Tvv)

supluje

Glaserová Kamila

(MIJ)

8.A

5.hod

AJ

AJA2

(č.63)

supluje

Ryjáčková Miroslava

(MIJ)

 

6.hod

VKO

 

(č.63)

supluje

Panošková Marie

(MIJ)

9.A

4.hod

ČJ

 

(č.63)

supluje

Hyková Václava

(MIJ)

 

Zpracováno v systému Bakaláři