Suplování:   Pátek 14.12.2018 (sudý týden)

datum výpisu: 14.12.2018 (7:03)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

8.A

         

EX

EX

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bažo Pavel (AŠK)

   

BEM

KRP

                     

Bránišová Lenka (XXX)

           

VIB

               

Vitvarová Marie (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eštoková Alena (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skramušská Martina (OČR)

-

VIB

-

-

KRP

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Smetáková Zdeňka (LEK)

-

-

VIB

VCL

HYV

VRL

-

..

-

-

-

-

-

-

-

Komůrková Stěpánka (OČR)

     

-

-

                   

Lhotáková Ivana (LEK)

 

-

-

                       

Lhotáková Ivana (AŠK)

             

-

-

           

Miklovičová Jana (AŠK)

         

..

..

               

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pýchová Martina (AŠK)

   

ALN

-

                     

Raczová Oldřiška (NEM)

-

PAJ

PAJ

PAJ

PAJ

PAJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Thalerová Lucie (LEK)

-

-

                         

Thalerová Lucie (AŠK)

   

-

-

-

-

-

               

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Tvm

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Allertová Nadine

2.hod

supl. (PYM AŠK)

MJA

5.C

(č.50)

dozor

Becková Martina

2.hod

supl. (BAP AŠK)

MJA

4.A

(č.70)

dozor

Fuchsová Zuzana

5.hod

změna

Tv

3.A

(mim)

 

Hyková Václava

4.hod

supl. (SMZ LEK)

7.A

(č.72)

dozor

Kratochvílová Petra

3.hod

supl. (BAP AŠK)

ČaSP

6.C (ČSP1)

(KOV)

za odpadlou

 

4.hod

supl. (SKM OČR)

D

7.C

(č.46)

dozor

Paulová Jesica

1.hod

supl. (RAO NEM)

MJA

5.B

(č.47)

dozor

 

2.hod

supl. (RAO NEM)

ČJ

5.B

(č.47)

dozor

 

3.hod

supl. (RAO NEM)

IKT

5.B

(POC2)

dozor

 

4.hod

supl. (RAO NEM)

ČaJS

5.B

(č.47)

dozor

 

5.hod

supl. (RAO NEM)

ČJ

5.B

(č.47)

dozor

Perez Petra

5.hod

odpadá

AJ

8.A (AJA1)

 

Exkurze

Pýchová Martina

6.hod

změna

Tv

9.B (Dív)+

(mim)

 

Ryjáčková Miroslava

2.hod

změna

Tv

2.A

(mim)

 

Včelková Marcela

3.hod

supl. (SMZ LEK)

VKZ

7.A

(č.70)

dozor

Vitvar Bohumil

1.hod

supl. (SKM OČR)

ČJ

7.C

(č.46)

dozor

 

2.hod

supl. (SMZ LEK)

Hv

9.A

(HUD)

dozor

 

6.hod

supl. (BRL XXX)

Hv

8.C

(č.77)

dozor

Vrabcová Lenka

5.hod

supl. (SMZ LEK)

Hv

7.B

(č.70)

dozor

Změny v rozvrzích tříd:

2.A

2.hod

Tv

 

(mim)

změna

Ryjáčková Miroslava

 

3.A

5.hod

Tv

 

(mim)

změna

Fuchsová Zuzana

 

4.A

2.hod

MJA

 

(č.70)

supluje

Becková Martina

(BAP)

5.B

1.hod

MJA

 

(č.47)

supluje

Paulová Jesica

(RAO)

 

2.hod

ČJ

 

(č.47)

supluje

Paulová Jesica

(RAO)

 

3.hod

IKT

 

(POC2)

supluje

Paulová Jesica

(RAO)

 

4.hod

ČaJS

 

(č.47)

supluje

Paulová Jesica

(RAO)

 

5.hod

ČJ

 

(č.47)

supluje

Paulová Jesica

(RAO)

5.C

2.hod

MJA

 

(č.50)

supluje

Allertová Nadine

(PYM)

6.C

3.hod

ČaSP

ČSP1

(KOV)

supluje

Kratochvílová Petra

(BAP)

7.A

3.hod

VKZ

 

(č.70)

supluje

Včelková Marcela

(SMZ)

 

4.hod

 

(č.72)

supluje

Hyková Václava

(SMZ)

7.B

5.hod

Hv

 

(č.70)

supluje

Vrabcová Lenka

(SMZ)

7.C

1.hod

ČJ

 

(č.46)

supluje

Vitvar Bohumil

(SKM)

 

4.hod

D

 

(č.46)

supluje

Kratochvílová Petra

(SKM)

8.A

5., 6. hod Exkurze

8.C

6.hod

Hv

 

(č.77)

supluje

Vitvar Bohumil

(BRL)

9.A

2.hod

Hv

 

(HUD)

supluje

Vitvar Bohumil

(SMZ)

 

6.hod

Tv

Dív

(mim)

změna

Pýchová Martina

 

9.B

6.hod

Tv

Dív

(mim)

změna

Pýchová Martina

 

Pedagogický dohled u třídy:

8.A, 5., 6. hod - Miklovičová Jana

 

 

Suplování:   Pondělí 17.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 14.12.2018 (7:03)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

3.B

 

                       

5.A

 

                       

5.B

 

                       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bránišová Lenka (AŠK)

 

-

-

                       

Eštoková Alena (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Smetáková Zdeňka (LEK)

-

-

GLK

BLM

ALN

JAI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Janatová Eva (AŠK)

 

..

..

                       

Lhotáková Ivana (AŠK)

                     

-

-

   

Paulová Jesica (AŠK)

 

-

-

                       

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tomášková Zlata (AŠK)

 

-

-

                       

Urbanová Lucie (AŠK)

 

..

..

                       

Vrabcová Lenka (XXX)

       

PAI

BAP

                 

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Allertová Nadine

4.hod

supl. (SMZ LEK)

Hv

9.B

(HUD)

za odpadlou

Bažo Pavel

5.hod

supl. (VRL XXX)

ČaJS

2.B

(č.11)

za odpadlou

Blahoutová Markéta

3.hod

supl. (SMZ LEK)

ČJ

7.A

(č.70)

za odpadlou

Glaserová Kamila

2.hod

supl. (SMZ LEK)

Hv

5.C

(HUD)

za odpadlou

Janošová Ivana

5.hod

supl. (SMZ LEK)

Hv

8.B

(č.70)

za odpadlou

Papoušková Irena

4.hod

supl. (VRL XXX)

Tv

2.B

(Tvm)

za odpadlou

Raczová Oldřiška

1.hod

odpadá

ČJ

5.B

 

Akce školy

 

2.hod

odpadá

MJA

5.B

 

Akce školy

Změny v rozvrzích tříd:

2.B

4.hod

Tv

 

(Tvm)

supluje

Papoušková Irena

(VRL)

 

5.hod

ČaJS

 

(č.11)

supluje

Bažo Pavel

(VRL)

3.B

1., 2. hod Akce školy

5.A

1., 2. hod Akce školy

5.B

1., 2. hod Akce školy

5.C

2.hod

Hv

 

(HUD)

supluje

Glaserová Kamila

(SMZ)

7.A

3.hod

ČJ

 

(č.70)

supluje

Blahoutová Markéta

(SMZ)

8.B

5.hod

Hv

 

(č.70)

supluje

Janošová Ivana

(SMZ)

9.B

4.hod

Hv

 

(HUD)

supluje

Allertová Nadine

(SMZ)

 

 

Suplování:   Úterý 18.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 14.12.2018 (7:03)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

4.B

     

DIV

DIV

DIV

DIV

               

5.C

     

DIV

DIV

DIV

DIV

               

6.A

     

DIV

DIV

DIV

DIV

               

7.B

     

DIV

DIV

DIV

DIV

               

7.C

     

DIV

DIV

DIV

DIV

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Allertová Nadine (AŠK)

     

VRJ

..

..

..

               

Bažo Pavel (AŠK)

     

..

VIB

PAM

SMZ

               

Csesznoková Simona (AŠK)

 

-

-

-

                     

Eštoková Alena (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Firmanová Lenka (AŠK)

         

-

-

               

Skramušská Martina (AŠK)

     

-

PEP

VRJ

PAM

               

Kratochvílová Petra (LEK)

   

-

-

                     

Kratochvílová Petra (AŠK)

       

HYV

..

..

               

Perglová Iveta (AŠK)

 

-

-

-

                     

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pýchová Martina (AŠK)

     

..

-

-

JAI

               

Svobodová Libuše (AŠK)

         

-

-

               

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

HUD

 

Absc

Absc

Absc

                     

Změny v rozvrzích učitelů:

Blahoutová Markéta

4.hod

odpadá

AJ

7.C (AJ73)+

 

Kulturní akce

Bránišová Lenka

3.hod

odpadá

Hv

4.B

 

Kulturní akce

Glaserová Kamila

4.hod

odpadá

Fy

6.A

 

Kulturní akce

Hasilová Dagmar

5.hod

odpadá

NJ

7.C (NJ1H)

 

Kulturní akce

Smetáková Zdeňka

3.hod

odpadá

7.B

 

Kulturní akce

 

6.hod

supl. (BAP AŠK)

ČaSP

7.A (ČSP1)

(KOV)

za odpadlou

Hyková Václava

4.hod

supl. (KRP AŠK)

ČJ

6.C

(č.54)

za odpadlou

Janošová Ivana

6.hod

supl. (PYM AŠK)

Tv

6.B (Dív)+

(Tvv)

za odpadlou

Panošková Marie

5.hod

supl. (BAP AŠK)

ČaSP

7.A (ČSP1)

(KOV)

za odpadlou

 

6.hod

supl. (SKM AŠK)

D

8.C

(č.46)

za odpadlou

Paulová Jesica

5.hod

odpadá

NJ

7.C (NJ2P)

 

Kulturní akce

Perez Petra

4.hod

supl. (SKM AŠK)

ČJ

8.B

(č.46)

za odpadlou

Vitvar Bohumil

4.hod

supl. (BAP AŠK)

6.B

(č.72)

za odpadlou

Vrtiška Jan

3.hod

supl. (ALN AŠK)

Vv

4.A

(č.77)

za odpadlou

 

5.hod

supl. (SKM AŠK)

ČJ

8.C

(č.46)

za odpadlou

Změny v rozvrzích tříd:

4.A

3.hod

Vv

 

(č.77)

supluje

Vrtiška Jan

(ALN)

4.B

3.- 6. hod Kulturní akce

5.C

3.- 6. hod Kulturní akce

6.A

3.- 6. hod Kulturní akce

6.B

4.hod

 

(č.72)

supluje

Vitvar Bohumil

(BAP)

 

6.hod

Tv

Dív

(Tvv)

supluje

Janošová Ivana

(PYM)

6.C

4.hod

ČJ

 

(č.54)

supluje

Hyková Václava

(KRP)

7.A

5.hod

ČaSP

ČSP1

(KOV)

supluje

Panošková Marie

(BAP)

 

6.hod

ČaSP

ČSP1

(KOV)

supluje

Smetáková Zdeňka

(BAP)

7.B

3.- 6. hod Kulturní akce

7.C

3.- 6. hod Kulturní akce

8.B

4.hod

ČJ

 

(č.46)

supluje

Perez Petra

(SKM)

8.C

5.hod

ČJ

 

(č.46)

supluje

Vrtiška Jan

(SKM)

 

6.hod

D

 

(č.46)

supluje

Panošková Marie

(SKM)

Pedagogický dohled u třídy:

4.B, 3.- 5. hod - Allertová Nadine

 

 

Suplování:   Středa 19.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 14.12.2018 (7:03)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.B

     

                     

2.C

     

DIV

DIV

DIV

                 

3.A

     

DIV

DIV

DIV

                 

3.B

     

DIV

DIV

DIV

                 

3.C

     

DIV

DIV

DIV

                 

5.A

       

                   

5.B

         

                 

6.B

         

6.C

         

8.A

 

               

8.B

 

               

8.C

 

               

9.A

 

EX

EX

EX

EX

EX

EX

               

9.B

 

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Alferiová Ivana (NaV)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Becková Martina (AŠK)

 

..

..

..

..

-

-

               

Bělíková Veronika (AŠK)

     

..

..

..

                 

Blahoutová Markéta (AŠK)

   

PAJ

                       

Bránišová Lenka (AŠK)

           

-

-

-

-

         

Eštoková Alena (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuchsová Zuzana (AŠK)

     

..

..

..

-

-

-

-

         

Glaserová Kamila (AŠK)

-

..

..

-

..

..

..

-

-

-

         

Hasilová Dagmar (AŠK)

           

URL

..

-

-

         

Hasil Jaroslav (AŠK)

-

                           

Smetáková Zdeňka (AŠK)

       

-

-

BAP

-

-

-

         

Horváthová Martina (ŘD)

     

SKM

KRP

-

                 

Janatová Eva (AŠK)

     

..

..

..

                 

Janošová Ivana (AŠK)

-

-

..

..

BLM

PEP

-

-

-

-

         

Komůrková Stěpánka (AŠK)

   

-

     

-

-

-

-

         

Koutecká Kateřina (AŠK)

     

..

..

..

                 

Lhotáková Ivana (AŠK)

               

-

-

         

Miklovičová Jana (AŠK)

 

..

KRP

..

..

-

..

               

Papoušková Irena (AŠK)

 

-

-

-

..

..

..

               

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pýchová Martina (AŠK)

           

-

..

..

..

         

Raczová Oldřiška (AŠK)

         

-

                 

Tomášková Zlata (AŠK)

           

-

-

-

-

         

Urbanová Lucie (AŠK)

       

PEP

                   

Kaslová Jana (AŠK)

 

-

-

-

-

-

-

               

Vitvar Bohumil (AŠK)

 

-

SKM

SMZ

SKM

..

-

               

Vrtiška Jan (AŠK)

 

-

-

-

..

-

-

               

Vrabcová Lenka (AŠK)

     

..

                     

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

KUCH

   

Absc

                       

Změny v rozvrzích učitelů:

Bažo Pavel

5.hod

odpadá

ČaSP

6.B (ČSP1)

 

Akce školy

 

6.hod

supl. (SMZ AŠK)

Hv

7.C

(č.70)

za odpadlou

Blahoutová Markéta

4.hod

supl. (JAI AŠK)

Fy

7.C

(č.86)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

AJ

8.B (AJB2)

 

Akce školy

Firmanová Lenka

1.hod

odpadá

Z

8.B

 

Akce školy

 

2.hod

odpadá

Z

8.A

 

Akce školy

 

5.hod

odpadá

Hv

8.A

 

Akce školy

Gábel David

5.hod

odpadá

Tv

5.B

 

Akce školy

Hasilová Dagmar

2.hod

odpadá

NJ

9.A

 

Exkurze

 

3.hod

odpadá

NJ

9.B

 

Akce školy

Hasil Jaroslav

5.hod

odpadá

IKT

9.A

 

Exkurze

Skramušská Martina

1.hod

odpadá

ČJ

8.C

 

Akce školy

 

2.hod

supl. (VIB AŠK)

AJ

7.C (AJ72)+

(č.81)

za odpadlou

 

3.hod

supl. (HOM ŘD)

MJA

7.A

(č.77)

za odpadlou

 

4.hod

supl. (VIB AŠK)

Z

7.A

(č.81)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

D

6.C

 

Akce školy

 

6.hod

odpadá

D

8.B

 

Akce školy

Smetáková Zdeňka

3.hod

supl. (VIB AŠK)

AJ

6.A (AJ63)+

(č.81)

za odpadlou

Horváthová Martina

2.hod

odpadá

MJA

8.B

 

Akce školy

Kratochvílová Petra

1.hod

odpadá

ČJ

9.B

 

Akce školy

 

2.hod

supl. (MIJ AŠK)

Tv

5.C

(Tvm)

za odpadlou

 

4.hod

supl. (HOM ŘD)

MJA

7.B

(č.77)

za odpadlou

Panošková Marie

1.hod

odpadá

D

6.B

 

Akce školy

Paulová Jesica

2.hod

supl. (BLM AŠK)

AJ

7.C (AJ73)+

(č.48)

za odpadlou

Perez Petra

4.hod

supl. (URL AŠK)

Vv

5.C (3VvU)+

(č.51)

za odpadlou

 

5.hod

supl. (JAI AŠK)

Fy

7.A

(č.86)

za odpadlou

Rybák Milan

4.hod

odpadá

Z

6.B

 

Akce školy

 

6.hod

odpadá

Z

6.C

 

Akce školy

Svobodová Libuše

4.hod

odpadá

MJA

9.A

 

Exkurze

Urbanová Lucie

6.hod

supl. (HAD AŠK)

NJ

7.A

(č.72)

za odpadlou

Změny v rozvrzích tříd:

2.B

3. hod Akce školy

2.C

3.- 5. hod Kulturní akce

3.A

3.- 5. hod Kulturní akce

3.B

3.- 5. hod Kulturní akce

3.C

3.- 5. hod Kulturní akce

5.A

4. hod Akce školy

5.B

5. hod Akce školy

5.C

2.hod

Tv

 

(Tvm)

supluje

Kratochvílová Petra

(MIJ)

 

4.hod

Vv

3VvU

(č.51)

supluje

Perez Petra

(URL)

6.A

3.hod

AJ

AJ63

(č.81)

supluje

Smetáková Zdeňka

(VIB)

6.B

0.- 9. hod Akce školy

6.C

0.- 9. hod Akce školy

7.A

3.hod

MJA

 

(č.77)

supluje

Skramušská Martina

(HOM)

 

4.hod

Z

 

(č.81)

supluje

Skramušská Martina

(VIB)

 

5.hod

Fy

 

(č.86)

supluje

Perez Petra

(JAI)

 

6.hod

NJ

 

(č.72)

supluje

Urbanová Lucie

(HAD)

 

8.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

7.B

2.hod

AJ

AJ73

(č.48)

supluje

Paulová Jesica

(BLM)

 

2.hod

AJ

AJ72

(č.81)

supluje

Skramušská Martina

(VIB)

 

4.hod

MJA

 

(č.77)

supluje

Kratochvílová Petra

(HOM)

 

8.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

7.C

2.hod

AJ

AJ73

(č.48)

supluje

Paulová Jesica

(BLM)

 

2.hod

AJ

AJ72

(č.81)

supluje

Skramušská Martina

(VIB)

 

4.hod

Fy

 

(č.86)

supluje

Blahoutová Markéta

(JAI)

 

6.hod

Hv

 

(č.70)

supluje

Bažo Pavel

(SMZ)

8.A

1.- 6. hod Akce školy

8.B

9.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

 

1.- 6. hod Akce školy

8.C

9.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

 

1.- 6. hod Akce školy

9.A

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

 

1.- 6. hod Exkurze

9.B

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(PYM)

 

1.- 6. hod Akce školy

Pedagogický dohled u třídy:

2.B, 3. hod - Vrabcová Lenka

2.C, 3.- 5. hod - Koutecká Kateřina

3.A, 3.- 5. hod - Fuchsová Zuzana

3.B, 3.- 5. hod - Janatová Eva

3.C, 3.- 5. hod - Bělíková Veronika

5.A, 4. hod - Urbanová Lucie

5.B, 5. hod - Raczová Oldřiška

6.B, 0.- 9. hod - Janošová Ivana

6.C, 0.- 9. hod - Glaserová Kamila

8.C, 1.- 6. hod - Vrtiška Jan

9.A, 1.- 6. hod - Vitvar Bohumil

9.B, 1.- 6. hod - Becková Martina

 

 

Suplování:   Čtvrtek 20.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 14.12.2018 (7:03)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.A

       

                   

2.C

   

                       

3.B

     

                     

3.C

         

                 

6.B

         

               

6.C

         

               

7.B

           

7.C

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bělíková Veronika (AŠK)

         

..

                 

Eštoková Alena (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skramušská Martina (AŠK)

-

VRJ

..

..

VIB

GLK

VRJ

..

-

           

Janatová Eva (AŠK)

     

..

                     

Janošová Ivana (AŠK)

         

..

-

               

Kočová Naděžda (AŠK)

     

..

..

..

                 

Komůrková Stěpánka (AŠK)

     

-

-

-

                 

Koutecká Kateřina (AŠK)

   

..

                       

Krčmářová Romana (AŠK)

     

..

..

VRL

                 

Kratochvílová Petra (AŠK)

-

BAP

-

-

PAM

..

PAZ

PEP

-

           

Ondráčková Lucie (AŠK)

     

..

..

..

                 

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

..

-

-

-

-

-

-

-

-

Ryjáčková Miroslava (AŠK)

       

..

                   

Tomášková Zlata (AŠK)

     

-

-

-

                 

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Bažo Pavel

1.hod

supl. (KRP AŠK)

ČJ

9.B

(č.54)

za odpadlou

Glaserová Kamila

5.hod

supl. (SKM AŠK)

D

8.C

(č.46)

za odpadlou

Hasilová Dagmar

4.hod

odpadá

NJ

7.C (NJ1H)

 

Akce školy

Horváthová Martina

3.hod

odpadá

MJA

7.B

 

Akce školy

Janošová Ivana

2.hod

odpadá

Fy

7.B

 

Akce školy

Pálková Zdeňka

6.hod

supl. (KRP AŠK)

VUVČ

7.A (UVČL)+

(č.54)

za odpadlou

Panošková Marie

4.hod

supl. (KRP AŠK)

Vv

9.B

(č.54)

za odpadlou

Paulová Jesica

4.hod

odpadá

NJ

7.C (NJ2P)

 

Akce školy

Perez Petra

7.hod

jídelna

 

Svobodová Libuše

1.hod

odpadá

MJA

7.C

 

Akce školy

Vitvar Bohumil

4.hod

supl. (SKM AŠK)

ČJ

8.B

(č.46)

za odpadlou

Vrtiška Jan

1.hod

supl. (SKM AŠK)

ČJ

8.C

(č.46)

za odpadlou

 

6.hod

supl. (SKM AŠK)

ČTG

8.C (ČTGR)+

(č.46)

za odpadlou

Vrabcová Lenka

5.hod

šatny

 

Změny v rozvrzích tříd:

2.A

4. hod Akce školy

2.C

2. hod Akce školy

3.B

3. hod Akce školy

3.C

5. hod Akce školy

6.A

6.hod

VUVČ

UVČL

(č.54)

supluje

Pálková Zdeňka

(KRP)

 

6.hod

ČTG

ČTGR

(č.46)

supluje

Vrtiška Jan

(SKM)

6.B

6.hod

VUVČ

UVČL

(č.54)

supluje

Pálková Zdeňka

(KRP)

 

skup EKO: 5., 6. hod Akce školy

6.C

6.hod

VUVČ

UVČL

(č.54)

supluje

Pálková Zdeňka

(KRP)

 

6.hod

ČTG

ČTGR

(č.46)

supluje

Vrtiška Jan

(SKM)

 

skup EKO: 5., 6. hod Akce školy

7.A

6.hod

VUVČ

UVČL

(č.54)

supluje

Pálková Zdeňka

(KRP)

7.B

0.- 8. hod Akce školy

7.C

0.- 8. hod Akce školy

8.A

6.hod

ČTG

ČTGR

(č.46)

supluje

Vrtiška Jan

(SKM)

8.B

4.hod

ČJ

 

(č.46)

supluje

Vitvar Bohumil

(SKM)

8.C

1.hod

ČJ

 

(č.46)

supluje

Vrtiška Jan

(SKM)

 

5.hod

D

 

(č.46)

supluje

Glaserová Kamila

(SKM)

 

6.hod

ČTG

ČTGR

(č.46)

supluje

Vrtiška Jan

(SKM)

9.B

1.hod

ČJ

 

(č.54)

supluje

Bažo Pavel

(KRP)

 

4.hod

Vv

 

(č.54)

supluje

Panošková Marie

(KRP)

Pedagogický dohled u třídy:

2.A, 4. hod - Ryjáčková Miroslava

2.C, 2. hod - Koutecká Kateřina

3.B, 3. hod - Janatová Eva

3.C, 5. hod - Bělíková Veronika

7.B, 0.- 8. hod - Kratochvílová Petra

7.C, 0.- 8. hod - Skramušská Martina

 

 

Suplování:   Pátek 21.12.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 14.12.2018 (7:03)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.A

 

EX

PL

PL

PL

                   

2.B

 

EX

PL

PL

PL

                   

2.C

 

EX

PL

PL

PL

                   

3.A

 

EX

PL

PL

PL

                   

3.B

 

EX

PL

PL

PL

                   

3.C

 

EX

PL

PL

PL

                   

4.A

 

EX

PL

PL

PL

                   

4.B

 

EX

PL

PL

PL

                   

5.A

 

EX

PL

PL

PL

                   

5.B

 

EX

PL

PL

PL

                   

5.C

 

EX

PL

PL

PL

                   

6.A

 

EX

                 

6.B

 

EX

                 

6.C

 

EX

                 

7.A

 

EX

                 

7.B

 

EX

                 

7.C

 

EX

                 

8.A

 

EX

                 

8.B

 

EX

                 

8.C

 

EX

                 

9.A

 

EX

                 

9.B

 

EX

                 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Allertová Nadine (AŠK)

   

-

..

..

                   

Bažo Pavel (AŠK)

   

..

-

-

..

                 

Becková Martina (AŠK)

   

-

..

..

..

                 

Bělíková Veronika (AŠK)

   

..

..

..

                   

Bránišová Lenka (AŠK)

 

-

-

 

-

                   

Eštoková Alena (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Firmanová Lenka (AŠK)

     

-

-

                   

Fuchsová Zuzana (AŠK)

   

..

..

..

                   

Glaserová Kamila (AŠK)

   

..

-

-

..

                 

Hasilová Dagmar (AŠK)

 

-

..

                       

Skramušská Martina (AŠK)

   

-

-

..

..

                 

Smetáková Zdeňka (AŠK)

   

..

..

..

..

                 

Horváthová Martina (ŘD)

-

..

..

..

..

PEP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hyková Václava (AŠK)

   

..

..

-

                   

Janatová Eva (AŠK)

   

..

..

..

                   

Janošová Ivana (AŠK)

   

..

..

..

..

                 

Kočová Naděžda (AŠK)

   

..

..

..

                   

Komůrková Stěpánka (AŠK)

 

-

-

                       

Koutecká Kateřina (AŠK)

   

..

..

..

                   

Krčmářová Romana (AŠK)

   

..

..

..

                   

Lhotáková Ivana (AŠK)

   

-

                       

Miklovičová Jana (AŠK)

   

-

..

..

..

                 

Kratochvílová Petra (AŠK)

   

..

..

..

..

                 

Ondráčková Lucie (AŠK)

   

..

..

..

                   

Papoušková Irena (AŠK)

   

..

..

..

..

                 

Pokorná Marcela (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pýchová Martina (AŠK)

 

-

..

-

..

                   

Raczová Oldřiška (AŠK)

   

..

..

..

                   

Ryjáčková Miroslava (AŠK)

   

..

..

..

                   

Svobodová Libuše (AŠK)

     

-

                     

Tomášková Zlata (AŠK)

 

-

-

                       

Urbanová Lucie (AŠK)

   

..

..

..

                   

Vitvar Bohumil (AŠK)

   

-

..

..

..

                 

Vrtiška Jan (AŠK)

   

..

..

..

..

                 

Vrabcová Lenka (AŠK)

   

..

..

..

                   

Vybíralová Barbora (NEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

KUCH

   

Absc

Absc

Absc

Absc

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Allertová Nadine

1.hod

odpadá

MJA

4.B

 

Exkurze

Bažo Pavel

1.hod

odpadá

6.A

 

Exkurze

Becková Martina

1.hod

odpadá

MJA

9.B

 

Exkurze

Bělíková Veronika

1.hod

odpadá

MJA

3.C

 

Exkurze

Firmanová Lenka

1.hod

odpadá

Z

8.B

 

Exkurze

 

2.hod

odpadá

Z

8.A

 

Akce školy

Fuchsová Zuzana

1.hod

odpadá

ČJ

3.A

 

Exkurze

Glaserová Kamila

1.hod

odpadá

MJA

6.C

 

Exkurze

Hasilová Dagmar

3.hod

odpadá

NJ

9.A

 

Akce školy

 

5.hod

odpadá

NJ

9.B

 

Akce školy

Hasil Jaroslav

1.hod

odpadá

IKT

8.C (IKTH)

 

Exkurze

 

5.hod

odpadá

IKT

8.B (IKTH)

 

Akce školy

Skramušská Martina

1.hod

odpadá

ČJ

7.C

 

Exkurze

Hyková Václava

1.hod

odpadá

ČJ

4.A

 

Exkurze

Janatová Eva

1.hod

odpadá

ČJ

3.B

 

Exkurze

Janošová Ivana

1.hod

odpadá

Fy

6.B

 

Exkurze

Koutecká Kateřina

1.hod

odpadá

ČJ

2.C

 

Exkurze

Kratochvílová Petra

1.hod

odpadá

ČJ

7.B

 

Exkurze

Pálková Zdeňka

2.hod

odpadá

AJ

4.B (AJPZ)

 

Plavání

 

3.hod

odpadá

AJ

7.C (73AJ)+

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

AJ

8.B (AJPZ)

 

Akce školy

 

5.hod

odpadá

AJ

8.C

 

Akce školy

Panošková Marie

1.hod

odpadá

ČJ

5.C

 

Exkurze

 

2.hod

odpadá

ČJ

6.A

 

Akce školy

 

3.hod

odpadá

VKO

6.B

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

ČJ

6.B

 

Akce školy

Papoušková Irena

1.hod

odpadá

8.A

 

Exkurze

Perez Petra

3.hod

odpadá

AJ

7.C (AJ71)+

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

AJ

8.B (AJB1)

 

Akce školy

 

5.hod

jídelna

 
 

5.hod

odpadá

AJ

8.A (AJA1)

 

Akce školy

Raczová Oldřiška

1.hod

odpadá

MJA

5.B

 

Exkurze

Ryjáčková Miroslava

1.hod

odpadá

ČJ

2.A

 

Exkurze

Svobodová Libuše

1.hod

odpadá

MJA

9.A

 

Exkurze

 

2.hod

odpadá

MJA

7.C

 

Akce školy

Urbanová Lucie

1.hod

odpadá

MJA

5.A

 

Exkurze

Vrtiška Jan

1.hod

odpadá

IKT

8.C (IKTV)

 

Exkurze

Vrabcová Lenka

1.hod

odpadá

ČJ

2.B

 

Exkurze

Změny v rozvrzích tříd:

2.A

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

2.B

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

2.C

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

3.A

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

3.B

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

3.C

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

4.A

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

4.B

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

5.A

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

5.B

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

5.C

2.- 4. hod Plavání

 

1. hod Exkurze

6.A

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

6.B

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

6.C

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

7.A

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

7.B

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

7.C

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

8.A

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

8.B

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

8.C

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

9.A

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

9.B

2.- 5. hod Akce školy

 

1. hod Exkurze

Pedagogický dohled u třídy:

2.A, 2.- 4. hod - Ryjáčková Miroslava

2.B, 2.- 4. hod - Vrabcová Lenka

2.C, 2.- 4. hod - Koutecká Kateřina

3.A, 2.- 4. hod - Fuchsová Zuzana

3.B, 2.- 4. hod - Janatová Eva

3.C, 2.- 4. hod - Bělíková Veronika

4.A, 2.- 4. hod - Hyková Václava

4.B, 2.- 4. hod - Allertová Nadine

5.A, 2.- 4. hod - Urbanová Lucie

5.B, 2.- 4. hod - Raczová Oldřiška

5.C, 2.- 4. hod - Pýchová Martina

6.A, 2.- 5. hod - Bažo Pavel

6.B, 2.- 5. hod - Janošová Ivana

6.C, 2.- 5. hod - Glaserová Kamila

7.A, 2.- 5. hod - Smetáková Zdeňka

7.B, 2.- 5. hod - Kratochvílová Petra

7.C, 2.- 5. hod - Skramušská Martina

8.A, 2.- 5. hod - Miklovičová Jana

8.B, 2.- 5. hod - Papoušková Irena

8.C, 2.- 5. hod - Vrtiška Jan

9.A, 2.- 5. hod - Vitvar Bohumil

9.B, 2.- 5. hod - Becková Martina

 

Zpracováno v systému Bakaláři