ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Mgr. Dagmar ŠOLAROVÁ    ředitelka školy, výchovná poradkyně
Mgr. Jaroslav HASIL   statutární zástupce ředitelky, výchovný poradce - volba povolání, poruchy chování
Mgr. Libuše SVOBODOVÁ  zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
Eva CIELECKÁ  zástupce ředitele pro ekonomiku
 
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:
Výchovná poradkyně poruchy   učení:
Mgr. Marie VITVAROVÁ
Metodik prevence:
Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ
Výchovní poradci:
Mgr. Dagmar ŠOLAROVÁ
Mgr. Jaroslav HASIL
 
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Martina SKRAMUŠSKÁ
Koordinátor a metodik ICT:
Ing. Jan VRTIŠKA
 
 
1.STUPEŇ 2.STUPEŇ
0. P  - Štěpánka KOMŮRKOVÁ, DiS.

6.A  - Mgr. Zdeňka SMETÁKOVÁ, od 5.2.2018

1.AMgr. Miroslava RYJÁČKOVÁ, 1.st. 6.B  - Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ, 2.st.
1.B  Mgr. Lenka VRABCOVÁ, 1.st. spec.pedagogika  6.C - Mgr. Martina  SKRAMUŠSKÁ
1.CMgr.Bc. Kateřina KOUTECKÁ, 1.st. 7.A -  Mgr. Jana MIKLOVIČOVÁ
2.A - Mgr. Zuzana FUCHSOVÁ, 1.st.  7.B  - Ing. Irena PAPOUŠKOVÁ, učí PŘ,CH,VV
2.B  Mgr. Eva JANATOVÁ, 1.st.  7.C  - Mgr.. Bohumil VITVAR
2.C  -  Mgr. Naděžda KOČOVÁ, 1.st. 8.A - Mgr. Lenka FIRMANOVÁ

3.AMgr. Romana KRČMÁŘOVÁ, 1.st. 

8.B - Ing. Martina BECKOVÁ, učí M 

3.B  - Mgr. Lucie ONDRÁČKOVÁ, 1.st. ,spec.pedagogika

9.A  - Ivana JANOŠOVÁ

4.A  -  Mgr. Pavel BAŽO, 1.st.

9.B  - Ing. Jan VRTIŠKA, metodik IKT, učí IKT,F 

4.B Mgr.Bc. Oldřiška  RÁCZOVÁ, 1st.

Učitelé bez třídnictví

4.C  - Mgr. Václava HYKOVÁ, 1.st. 

Ing. Milan RYBÁK, učí TV a trenér atletiky

5.A  - Mgr. Lucie URBANOVÁ, 1.st.

Bc. Petra PEREZ

5.B  -  Mgr. Dagmar HASILOVÁ, 2.st. NJ,RJ,D 

Mgr. David GÁBEL

5.C -  Ing.  Kamila GLASEROVÁ

Ing. Martina ŠPOULOVÁ

Učitelé bez třídnictví:


Mgr. Anna NEKOLOVÁ, 1.st. Mgr. Hana LACINOVÁ, 2.st.

Mgr. Marie VITVAROVÁ, 1.st. školní speciální pedagog

Patricie PROKEŠOVÁ, AJ

Asistenti pedagoga:


Ivana ALFERIOVÁ, asistentka  pedagoga

Jessica PAULOVÁ asistentka  pedagoga

Bc. Alena EŠTOKOVÁ, asistentka  pedagoga

Jana  PLUHAŘOVÁ, asistentka pedagoga

Lenka BRÁNIŠOVÁ, asistent pedagoga

Marcela  POKORNÁ, asistentka pedagoga

Radka BURDYCHOVÁ, asistentka  pedagoga

Bc. Zlata TOMÁŠKOVÁ, asistentka pedagoga

Jana KASLOVÁ, sociální  asistentka 

Jiřina URBÁNKOVÁ, asistentka  pedagoga
Olga KOCOURKOVÁ, asistentka  pedagoga

Marcela VČELKOVÁ,  asistentka  pedagoga

Zdeňka PÁLKOVÁ, DiS., asistentka pedagoga

Lucie VYSTRČILOVÁ, asistentka  pedagoga

Lucie THALEROVÁ,  asistent
Jana JEŘÁBKOVÁ,  asistent
Jana HLAVÁČKOVÁ,  asistent Barbora VYBÍRALOVÁ, asistent
  

 

Foto: Miloš Žihla

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB

Ivana LHOTÁKOVÁ - vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - ZELENÁ ŠD

Lucie VYSTRČILOVÁ - vychovatelka Školní klub

Iveta PERGLOVÁ - vychovatelka - ŽLUTÁ ŠD

Jana SCHEJBALOVÁ - vychovatelka - MODRÁ ŠD

Simona CSESZNOKOVÁ - vychovatelka BAREVNÁ  ŠD 

  Alena  REŠOVÁ -  vychovatelka ČERVENÁ ŠD 

 PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Miroslava JANÁTOVÁ - personalistka, mzdová účetní

Ladislav ŽENÍŠEK - správce budov a školník

- správce hřiště  776 461 476


 UKLÍZEČKY

Michaela HENYCHOVÁ

Lenka ČERNOHORSKÁ

Monika HENDRYCHOVÁ

Soňa SLÁDKOVÁ

 

Eva SRBOVÁ

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Věra PRUŽINOVÁ - vedoucí školní jídelny

Petra SCHEJBALOVÁ  - vedoucí kuchařka

Lenka KREMLIČKOVÁ - kuchařka

Simona VRBOVÁ- kuchařka

Zuzana JIRÁSKOVÁ - kuchařka
Martina KRÁLÍKOVÁ - kuchařka

Poslední aktualizace 24. 10. 2017