ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Mgr. Lenka FIRMANOVÁ,   ředitelka školy, 
Mgr. Jaroslav HASIL   statutární zástupce ředitelky, výchovný poradce - volba povolání, poruchy chování
Mgr. Libuše SVOBODOVÁ  zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
Eva CIELECKÁ  zástupce ředitele pro ekonomiku
 
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:
Výchovný poradce:
Mgr. Jana MIKLOVIČOVÁ
Speciální pedagog:
Mgr. Marie VITVAROVÁ
Metodik prevence:
Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ

Koordinátor ŠVP:
Mgr. Martina SKRAMUŠSKÁ
Koordinátor a metodik ICT:
Ing. Jan VRTIŠKA
 
 
1.STUPEŇ 2.STUPEŇ
0. P  - Štěpánka KOMŮRKOVÁ, DiS.

6.A  Mgr. Pavel BAŽO,

1.A.Mgr. Naděžda KOČOVÁ, 1.st. 6.B  - Ivana JANOŠOVÁ
1.B  Mgr. Romana KRČMÁŘOVÁ, 1.st.  6.C - Ing.  Kamila GLASEROVÁ
1.C - Mgr. Lucie ONDRÁČKOVÁ, 1.st. ,spec.pedagogika 7.A -  Mgr. Zdeňka SMETÁKOVÁ
2.A - Mgr. Miroslava RYJÁČKOVÁ, 1.st 7.B Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ, 2.st.
2.B  Mgr. Lenka VRABCOVÁ, 1.st. spec.pedagogika  7.C Mgr. Martina  SKRAMUŠSKÁ
2.C  -  Mgr.Bc. Kateřina KOUTECKÁ, 1.st. 8.A - Mgr. Jana MIKLOVIČOVÁ

3.AMgr. Zuzana FUCHSOVÁ, 1.st. 

8.B -  Ing. Irena PAPOUŠKOVÁ, učí PŘ,CH,VV

3.B  - Mgr. Eva JANATOVÁ, 1.st. 

8.C  Ing. Jan VRTIŠKA, metodik IKT, učí IKT,F 

3.C -  Mgr. Veronika BĚLIKOVÁ

9.A  Mgr.. Bohumil VITVAR

4.A   Mgr. Václava HYKOVÁ, 1.st.  9.B  Ing. Martina BECKOVÁ, učí M

4.B -  Mgr.Dana Nadine ALLERTOVÁ

Učitelé bez třídnictví

5.A  - Mgr. Lucie URBANOVÁ, 1.st.

Mgr. Dagmar HASILOVÁ - NJ

5.B  - Mgr. Bc. Oldřiška  RÁCZOVÁ, 1st.

Bc. Petra PEREZ - AJ

5.C  - Martina PÝCHOVÁ, 1.st.

Ing. Milan RYBÁK, učí TV a trenér atletiky

  

Mgr. David GÁBEL - TV

Markéta BLAHOUTOVÁ - AJ Ing. Martina HORVÁTHOVÁ - MJA

Ing. Martina ŠPOULOVÁ na MD

Mgr. Marie VITVAROVÁ, 1.st. školní speciální pedagog

Lucie VYSTRČILOVÁ Mgr. Marie PANOŠKOVÁ - ČJ, D

Asistenti pedagoga:


Ivana ALFERIOVÁ, asistentka  pedagoga

Jessica PAULOVÁ asistentka  pedagoga

Bc. Alena EŠTOKOVÁ, asistentka  pedagoga a ŠK

Jana  PLUHAŘOVÁ, asistentka pedagoga

Lenka BRÁNIŠOVÁ, asistent pedagoga

Marcela  POKORNÁ, asistentka pedagoga

Eva BUCHNEROVÁ, asistentka  pedagoga

Bc. Zlata TOMÁŠKOVÁ, asistentka pedagoga

Jana KASLOVÁ, sociální  asistentka 

Jiřina URBÁNKOVÁ, asistentka  pedagoga
Olga KOCOURKOVÁ, asistentka  pedagoga

Marcela VČELKOVÁ,  asistentka  pedagoga

Zdeňka PÁLKOVÁ, DiS., asistentka pedagoga

Mgr. Michaela KRČMÁŘOVÁ, asistentka  pedagoga

Lucie THALEROVÁ,  asistentka  pedagoga Adéla MIKULKOVÁ,  asistentka  pedagoga
Jana HLAVÁČKOVÁ,  asistentka  pedagoga Barbora VYBÍRALOVÁasistentka  pedagoga
  

 

Foto: Miloš Žihla

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB

Ivana LHOTÁKOVÁ - vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - ZELENÁ ŠD

Bc. Alena EŠTOKOVÁ - vychovatelka Školní klub

Iveta PERGLOVÁ - vychovatelka - ŽLUTÁ ŠD

Jana SCHEJBALOVÁ - vychovatelka - MODRÁ ŠD

Simona CSESZNOKOVÁ - vychovatelka BAREVNÁ  ŠD 

  Alena  REŠOVÁ -  vychovatelka ČERVENÁ ŠD 

 PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Miroslava JANÁTOVÁ - personalistka, mzdová účetní

Ladislav ŽENÍŠEK - správce budov a školník

- správce hřiště  776 461 476


 UKLÍZEČKY

Michaela HENYCHOVÁ

Lenka ČERNOHORSKÁ

Monika HENDRYCHOVÁ

Soňa SLÁDKOVÁ

 

Eva SRBOVÁ

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Věra PRUŽINOVÁ - vedoucí školní jídelny

Petra SCHEJBALOVÁ  - vedoucí kuchařka

Lucie LEOVÁ - kuchařka

Lenka KREMLIČKOVÁ - kuchařka

Simona AKSAMIT- kuchařka

Zuzana JIRÁSKOVÁ - kuchařka
Radka KVAKOVÁ POLJANSKÁ - kuchařka

Poslední aktualizace 20. 08. 2018