Dokumenty  - aktualizace 19/03/2019
§ ORGANIZAČNÍ ŘÁD
§ PRACOVNÍ ŘÁD
§ PROVOZNÍ ŘÁD
§ ORGANIZAČNÍ ŘÁD
§ ŠKOLNÍ ŘÁD
§ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
§ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
§ POSTUP ŠKOLY  - NÁVYKOVÉ LÁTKY
§ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD
§ VNITŘNÍ ŘÁD ŠK
§ VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ
§ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2018/2019
§ VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI
§ ŽÁDOSTI A SAZEBNÍK
§ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD - UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY
§ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD - UČEBNA PŘÍRODOPISU
§ PROVOZNÍ A SANITAČNÍ ŘÁD – UČEBNA CVIČNÉ KUCHYNĚ
§ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD - UČEBNA DÍLNA
§ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD - UČEBNA FYZIKY
§ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD - UČEBNA CHEMIE
§

PROVOZNÍ A SANITAČNÍ ŘÁD - UČEBNA KERAMICKÁ DÍLNA

§

PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD – TĚLOCVIČEN

§
§ SMĚRNICE - ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
§ JMENOVACÍ DEKRET ŘEDITELKY ŠKOLY
§ Návrh rozpočtu na rok 2019
§ Návrh střednědobého výhledu 2020/2021
§ Informační memorandum o nakládání s osobními údaji
  Výroční zprávy:
§ Výroční zpráva 2017/2018