Ředitel školy

Mgr. Dagmar Šolarová

Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Mgr. Jaroslav Hasil, Mgr. Libuše Svobodová

Zástupce ředitele pro ekonomickou činnost

Eva CIELECKÁ

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky č. 150/1958 Ú.l.,

Mgr. Jaroslav Hasil – statutární zástupce ředitele

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Přípustné odvolání proti rozhodnutí ředitele školy je stanovené příslušnými právními předpisy (zákon č. 71/1967 Sb., zákon č. 564/1990 Sb.).

Odvolání lze podat ke školskému úřadu prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vyřizování stížností

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů je stanovený vyhláškou č. 150/1958 Ú.l.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Postup vyřizování žádostí o poskytnutí informace je stanoven zákonem č.v 106/1999 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů. kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí

Zákon č. 564/1990 Sb. Vyhláška č. 150/1958 Ú.l.

Zákon č. 29/1984 Sb. Vyhláška č. 10/1997 Sb.

Zákon č. 71/1967 Sb. Vyhláška č. 442/1991 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Vyhláška č. 354/1991 Sb.

Zákon č. 76/1978 Sb. Vyhláška č. 178/1991 Sb.

Vyhláška č. 291/1991 Sb.

Tyto a některé další zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.