Zpět
22.05.2024, Mgr. Lenka Vrabcová

Kariérní poradce

Výchovný poradce (kariérové poradenství)

Mgr. Sidonie Smetáková

Telefon: +420 728 216 715

KONZULTACE

Pro žáky a rodiče - dle domluvy (sidonie.smetakova@mostzs15.cz)

*********************************

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ  KROK ZA KROKEM

 

Jaké mám možnosti, vybrat si z nabídky oborů vzdělání:

 • informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.istp.cz,  www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti
 • navštívit – veletrh středního vzdělávání „Sokrates“ – Sportovní hala Most. Podívat se na dny  otevřených dveří vybraných škol (DOD)
 • ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 30. října , pro ostatní obory do 31. ledna.
 • K dispozici je několik odkazů na internetové adresy, vždy s upozorněním na hlavní sdělovanou oblast. Jedná se o výběr programů, které se kromě jiného zabývají světem práce, volbou povolání.
  https://www.prihlaskynastredni.cz/ Informační web MŠMT k přijímacímu řízení
  https://mujzivotposkole.cz/ Rozcestník pro pomoc s profesní orientací
  www.infoabsolvent.cz Informační web MŠMT k volbě povolání
  www.proskoly.cz On-line testy pro volbu povolání
  www.atlasskolstvi.cz Základní informace o školách a učebních oborech
  www.nuov.cz Národní ústav odborného vzdělávání
   https://bit.ly/3TtavMd Brožura učená deváťákům a jejich rodičům je již v aktualizované verzi k dispozici zde
  https://kampodevitce.cz/newslettery-registrace/ K odběru pravidelných newsletterů zasílaných 1 x za 14 dní je možné se registrovat zde.

 

Přijímací zkoušky na střední školu 2023/24

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:           

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Přijímací řízení na SŠ je obsáhlý a náročný proces. Uvádíme přehled všech důležitých milníků, termínů a kroků, které musíte pro úspěch u přijímacích zkoušek na SŠ podniknout. Máme přehledné návody pro všechny situace, které mohou nastat.

 1. Přijímací zkoušky – termíny pro školní rok 2023/2024

Žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce. Nově budou moci žáci, kteří podají přihlášku na jeden maturitní obor, skládat přijímací zkoušky dvakrát. Budou mít tedy dva pokusy jako ti, kteří se hlásí na 2 nebo 3 maturitní obory.

 Termín pro podání přihlášek na SŠ 2023/24

od 1. do 20. února 2024 – podání přihlášek na SŠ do prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

1.řádný termín přijímaček 2024

pátek 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

2.řádný termín přijímaček 2024

pondělí 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

Náhradní termíny přijímaček 2024

pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024

Výsledky přijímacích zkoušek 2023/24

do 10. května 2024 – budou uchazeči znát výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy

2.kolo přijímací zkoušky 2023/2024

po zveřejnění výsledků 1. kola – centrálně řízené, možnost podat 3 přihlášky, povinnost škol přihlížet výsledkům JPZ

Důležité:

nejdůležitější změny, ke kterým došlo v nabídce oborů na SŠ v okrese Most a ve vedení školy:

 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace

78-42-M/01 Technické lyceum – obor není v nabídce

 Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov spol. s r. o.

Změna ve vedení školy: dříve Ing. Michal Tarant, nyní Mgr. Daniel Urik

Dokumenty-nové

SŠ okres Most_2024_2025.pdf

Obory E_ÚK_2024_2025.pdf

Školy stř_ vzděl_se sport_ zaměř_2024_2025_aktual_13092023.pdf

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.