Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
09.04.2021, Ivana Lhotáková

Družina od 12. 4. 2021 opět v provozu

Na základě pokynů MŠMT ČR bude od 12. 4. 2021 obnoven provoz školní družiny. Žáci, kteří se budou rotačně účastnit prezenční výuky, mohou využívat i školní družinu.

V týdnu 12. 4. - 16. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat děti z přípravné třídy a žáci z 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C. V týdnu 19. 4. - 23. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat děti z přípravné třídy a žáci z 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C.

Na základě mimořádných opatření MZ ČR se budou muset žáci 2x týdně testovat AG testy již při vstupu do ranní družiny a to v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák nebude v pondělí nebo ve čtvrtek přítomen ve škole, bude testován až následující den. Bližší informace k testování najdete v aktualitách na hlavní stránce školy.

Provoz školní družiny bude zajištěn od pondělí do pátku v ranní družině od 6,00 do 8,00 hod. a v odpolední družině po vyučování do 16,00 hod. za dodržení homogenity jedné skupiny. Na obědy budou chodit jednotlivé skupiny dle harmonogramu, aby byla dodržena všechna hygienická nařízení. Zároveň vás prosíme, dejte dětem do odpolední družiny náhradní roušky, děkujeme.

Do ranní družiny mohou žáci přijít v pondělí a ve čtvrtek nejpozději do 7,00 hod., ostatní dny nejpozději do 7,20 hod.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě