Zpět
30.11.2020, Ivana Lhotáková

Školní družina od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

při dodržení homogenity skupiny žáků je umožněn provoz školní družiny od 30. 11. 2020 pro celý první stupeň, proto následné rozdělení:

Oddělení 1. vychovatelka Lenka Bránišová OP

Oddělení 2. vychovatelka Jana Schejbalová 1.A, 1.B

Oddělení 3. + 4. vychovatelka Simona Csesznoková, Ivana Alferiová 2.A, 2.B

Oddělení 5. vychovatelka Ivana Lhotáková 3.A, 3.B

Oddělení 6. vychovatelka Iveta Perglová 3.C

Oddělení 7. vychovatelka Alena Rešová 4.A, 4B, 4.C, 5.A

Školní družina bude fungovat ve svém běžném režimu a časech, tak jak jste zvyklí. Zatím stále ještě v náhradních prostorách na prvním stupni. Děti k příchodům a odchodům budou používat boční vchod na první stupeň.

Zájmové útvary a plánované akce ve školní družině bohužel stále ještě nejsou povolené.

Ve školním klubu nejsme schopni zachovat homogenitu skupiny žáků jedné třídy, proto od 30. 11. 2020 stále ještě otevřen nebude.

O případných změnách vás budeme včas informovat.

Děkujeme vám za pochopení.

 


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě