Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
05.02.2021, Ivana Lhotáková

Školní družina se stěhuje

Dne 4. února 2021 proběhla kolaudace stavby „Snížení energetické náročnosti budovy 15. Základní školy v ul. J. A. Komenského č.p. 474, Most – II.“ zde, kterou prováděla Mostecká montážní a.s..

Od 15. února 2021 (po jarních prázdninách) je obnoven provoz školy ve všech budovách.

 

Školní družina již nebude v náhradních prostorách na prvním stupni, ale stěhuje se do prostor školní družiny, zadní pavilon, vchod u tělocvičen.  

Boční vchod na 1. stupeň bude od 15. 2. 2021 uzavřen!

Vstoupit do areálu školy ke vchodu do družin můžete z obou stran. Branky budou otevřené v době od 6,00 do 8,00 hod. a od 12,15 do 16,00 hod. Průchod areálem školy mimo uvedený čas a vjezd do areálu školy je stále ZAKÁZÁN.

Provoz školní družiny od 15. 2. 2021:

Ranní školní družina od 6,00 – 8,00 hod.
Odpolední školní družina od 11,45 do 16,00 hod.

Nařízením vlády je stále vstup rodičům do prostor školy zakázán.

Děti budeme přebírat u vchodu do školní družiny v době od 6,00 do 7,30 hod.
Vydávat tamtéž po obědě v době od 12,15 do 13,30 hod. a odpoledne od 15,00 do 16,00 hod.

Děkujeme vám, že jste trpěliví a tolerantní. Velmi nám tím pomáháte dodržovat vládní nařízení a opatření.

O případných změnách vás budeme informovat zde.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě