Zpět
22.09.2022, Ivana Lhotáková

Zájmové činnosti ŠK a ŠD od 3. října 2022

Přihlašovat se můžete od pondělí 26. 9. 2022 po vyučování ve ŠD a ŠK

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI VE  ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU

 VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Č.

NÁZEV

DEN

ČAS

VEDOUCÍ

PRO

ZAČÁTEK

KDE

01.

Kytara

PO

14.00 - 15.00

Lenka Bránišová DiS.

2.-5. tř.

3. 10. 2022

Zkušebna ŠD

02.

Vaření

PO

13.45 – 15.15

Jana Kaslová

1.-5. tř.

3. 10. 2022

Kuchyňky

03.

Šprtec

ÚT

15.00 – 16.00

Mgr. Jakub Hasil

1.-9. tř.

4. 10. 2022

ŠK - chodba

04.

Tvořivá dílna

ÚT

15.15 – 16.45

Ivana Lhotáková

2.-6. tř.

4. 10. 2022

Výtv. dílna ŠD

05.

Flétničky + zpěv

ST

15.10 – 16.00

Simona Csesznoková

1.-4. tř.

5. 10. 2022

Hudebna

06.

Malí výtvarníci

ST

15.15 – 16.45

Iveta Perglová

1.-4. tř.

5. 10. 2022

Žlutá ŠD

07.

Keramika

ČT

15.15 - 16.45

Jana Schejbalová

1.-5. tř.

6. 10. 2022

Keramika

08.

Florbal

ČT

14.00 - 16.00

Daniel Matějovic

2.-5. tř.

6. 10. 2022

Vel. tělocvična

09.

Čarujeme s bylinkami

ČT

15.15 - 16.15

Alena Rešová

1.-4. tř.

6. 10. 2022

Červená ŠD

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podrobné informace a přihlášky u výše uvedených vedoucích. Přihlášky také ve školním klubu.

Členové školní družiny a školního klubu mají zájmové činnosti zdarma. Ostatní platí 200,- Kč/školní rok.

U některých zájmových činností se hradí nákup materiálu či potravin.

Mimoškolní taneční kroužek - Kamila Hlaváčiková – ČT      16.15 – 17.15      1.-3. tř.        Malá tělocvična     500,- Kč/pololetí

 

 

 


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě