Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality

Družina od 12. 4. 2021 opět v provozu

Aktuality

Pátek09.04.2021 Na základě pokynů MŠMT ČR bude od 12. 4. 2021 obnoven provoz školní družiny. Žáci, kteří se budou rotačně účastnit prezenční výuky, mohou využívat i školní družinu.V týdnu 12. 4. - 16. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat děti z přípravné třídy a žáci z 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C. V týdnu 19.…

Celý článek

ZÁPIS 8. a 9. 4. 2021

Aktuality

Úterý09.03.2021 ŠKOLNÍ DRUŽINA Otvíráme pět oddělení pro přípravnou až pátou třídu V rámci školní družiny nabízíme zájmové vzdělávání v cca 8.-15. kroužcích v oblasti sportu, hudební, výtvarné i jiné Hrajeme celoroční hru s pohádkovou tématikou Připravujeme projektové dny na daná témata Zajištujeme pravidel…

Celý článek

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA

Aktuality

Sobota27.02.2021 ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA Vláda na svém jednání 26. února 2021rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také: mateřské školy 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stup…

Celý článek

Školní družina se stěhuje

Aktuality

Pátek05.02.2021 Dne 4. února 2021 proběhla kolaudace stavby „Snížení energetické náročnosti budovy 15. Základní školy v ul. J. A. Komenského č.p. 474, Most – II.“ zde, kterou prováděla Mostecká montážní a.s.. Od 15. února 2021 (po jarních prázdninách) je obnoven provoz školy ve všech budovách.   Školní družina j…

Celý článek

Vstup do ŠD od 4. 1. 2021

Aktuality

Pondělí28.12.2020 Školní družina stále ještě v náhradních prostorách na prvním stupni. K příchodům a odchodům stále používáme boční vchod na první stupeň.

Celý článek

Informace k provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Aktuality

Pátek25.12.2020 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 Provoz základních školJe povolena osobní přítomnost:• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu,…

Celý článek

Provoz školního klubu

Aktuality

Pondělí07.12.2020 Vážení rodiče a milí žáci, vzhledem k malému zájmu, organizačním možnostem a současné situaci zůstane školní klub stále ještě uzavřen. O případných změnách vás budeme zde informovat. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

Školní družina od 30. 11. 2020

Aktuality

Pondělí30.11.2020 Vážení rodiče, při dodržení homogenity skupiny žáků je umožněn provoz školní družiny od 30. 11. 2020 pro celý první stupeň, proto následné rozdělení: Oddělení 1. vychovatelka Lenka Bránišová OP Oddělení 2. vychovatelka Jana Schejbalová 1.A, 1.B Oddělení 3. + 4. vychovatelka Simona Csesznoková, I…

Celý článek

Úplata za říjen a listopad

Aktuality

Čtvrtek26.11.2020 Za měsíc říjen a listopad budeme vracet poměrnou část úplaty za ŠD a ŠK v celkovém vyúčtování na konci roku. Úplaty za ŠD další měsíce je nutné hradit v daných termínech. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

1. STUPEŇ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Aktuality

Čtvrtek19.11.2020 Od 30. 11. 2020 se ve školní družině těšíme i na ostatní žáky prvního stupně. Připomínáme, že jsme zatím stále ještě v náhradních prostorách na 1. stupni. Vstup do školní družiny bočním vchodem.

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě