Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality

Provoz školního klubu

Aktuality

Pondělí07.12.2020 Vážení rodiče a milí žáci, vzhledem k malému zájmu, organizačním možnostem a současné situaci zůstane školní klub stále ještě uzavřen. O případných změnách vás budeme zde informovat. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

Školní družina od 30. 11. 2020

Aktuality

Pondělí30.11.2020 Vážení rodiče, při dodržení homogenity skupiny žáků je umožněn provoz školní družiny od 30. 11. 2020 pro celý první stupeň, proto následné rozdělení: Oddělení 1. vychovatelka Lenka Bránišová OP Oddělení 2. vychovatelka Jana Schejbalová 1.A, 1.B Oddělení 3. + 4. vychovatelka Simona Csesznoková, I…

Celý článek

Úplata za říjen a listopad

Aktuality

Čtvrtek26.11.2020 Za měsíc říjen a listopad budeme vracet poměrnou část úplaty za ŠD a ŠK v celkovém vyúčtování na konci roku. Úplaty za ŠD další měsíce je nutné hradit v daných termínech. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

1. STUPEŇ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Aktuality

Čtvrtek19.11.2020 Od 30. 11. 2020 se ve školní družině těšíme i na ostatní žáky prvního stupně. Připomínáme, že jsme zatím stále ještě v náhradních prostorách na 1. stupni. Vstup do školní družiny bočním vchodem.

Celý článek

SOUTĚŽ

Aktuality

Sobota14.11.2020 TECHNOHRANÍ PRO VÁS PŘIPRAVILO: POZOR, SOUTĚŽ!  Chceš vyhrát  jednu ze 3 stavebnic LEGO? Zkus štěstí  v naší soutěži Technohraní 2020. Postav z jakékoliv stavebnice významnou dominantu města Mostu (hrad Hněvín, děkanský kostel, městské divadlo, Funpark Most či další) a fotku přidej spo…

Celý článek

ŠKOLNÍ DRUŽINA OPĚT OTEVŘENA

Aktuality

Pátek13.11.2020 Od středy 18. 11. 2020 od 6.00 hod. bude znovu otevřena školní družina pro děti z přípravné, prvních a druhých tříd. Družina bude fungovat ve svém běžném režimu, tak jak jste zvyklí.  Děti z prvních a druhých tříd budou se svými vychovatelkami zatím stále ještě v náhradních prostorách na prvním stup…

Celý článek

Nápady na aktivity a činnosti

Aktuality

Středa04.11.2020 Na webových stránkách https://mitkamjit.cz/ najdete nápady na aktivity a činnosti od pracovníků Domů dětí a Středisek volného času z celé republiky; novinkou je Klub anonymních záškoláků, který pomůže s on-line učením.

Celý článek

Zájmové útvary

Aktuality

Pondělí02.11.2020 POZOR  !!!    Krizovým opatřením vlády se činnost zájmových útvarů do odvolání zastavuje. Děkujeme za pochopení  

Celý článek

Přejít na stránku: 2
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě