Zpět

Aktuality

Školní klub

Aktuality

Čtvrtek21.10.2021 Ve dnech 25. a 26. 10. 2021 bude školní klub z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

Den stromů

Aktuality

Čtvrtek21.10.2021 Děkujeme všem, kteří nám pomohli obléknout naše stromy. Přijďte se podívat.

Celý článek

OBLÉKNI SI SVŮJ STROM

Aktuality

Čtvrtek07.10.2021 Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou na akcí "Oblékni si svůj strom". Potřebujeme co nejvíce jakkoliv upletených či uháčkovaných čtverečků cca 15 x 15 cm. Každá družinka si čtverečky navážeme a oblékneme si 20. 10. 2021 u příležitosti "Dne stromů" svůj strom v areálu školy. POMŮŽETE NÁM? DĚ…

Celý článek

Zájmové útvary

Aktuality

Pátek17.09.2021 Od pondělí 20. 9. 2021 je možné, v odpolední školní družině a ve školním klubu, přihlásit se do zájmových útvarů. Nabídka je v záložce KROUŽKY.

Celý článek

OZNÁMENÍ

Aktuality

Čtvrtek09.09.2021 V době  ředitelského volna dne 27. 9. 2021 bude z technických důvodů uzavřena i školní družina a školní klub.

Celý článek

Přejít na stránku: 2
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě