Zpět
14.10.2021, Ivana Lhotáková

Zájmové útvary ŠD a ŠK

Ještě máme poslední místa v zájmovém útvaru:

 

1. Čarujeme s bylinkami každý čtvrtek od 15.15 do 16.15 hod.

2. Flétničky a zpěv každou středu od 15.00 do 16.00 hod.

 

Tak neváhejte

 

OD PONDĚLÍ 20. 9. 2021 SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

ZÁJMOVÉ ÚTVARY  ŠKOLNÍHO KLUBU A ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.

NÁZEV

DEN

ČAS

VEDOUCÍ

PRO

ZAČÁTEK

KDE

01.

Kytara - skupina „Strunka“

PO

14.00 - 15.00

Lenka Bránišová DiS.

2.-5. tř.

4. 10. 2021

Zkušebna ŠD

02.

Malí výtvarníci

PO

15.15 – 16.45

Iveta Perglová

1.-4. tř.

4. 10. 2021

Žlutá ŠD

03.

Školní kapela

ÚT

14.00 –15.30

Mgr. Bohumil Vitvar

1.-9. tř.

5. 10. 2021

Zkušebna ŠD

04.

Oddíl stolního hokeje „Patnáctka“

ÚT

14.30 - 16.00

Mgr. Jakub Hasil

4.-9. tř.

5. 10. 2021

ŠK - chodba

05.

Tvořivá dílna

ÚT

15.30 - 16.45

Ivana Lhotáková

2.-5. tř.

5. 10. 2021

Výtv. dílna ŠD

06.

Keramika

ÚT

15.15 - 16.45

Jana Schejbalová

1.-5. tř.

5. 10. 2021

Keramika

07.

Sportuj s námi

ÚT

16.00 – 17.00

Komůrková Š. DiS., Csesznoková Simona

O.P-3. tř.

5. 10. 2021

M. tělocvična

08.

Florbal

ST

15.30 - 17.00

Daniel Matějovic

2.-5. tř.

6. 10. 2021

V. tělocvična

09.

U nás ve škole

ST

16.00 - 17.30

Zuzana Vítková

1.-5. tř.

6. 10. 2021

Keramika

10.

Flétničky + zpěv

ST

15.45 - 16.45

Simona Csesznoková

1.-4. tř.

6. 10. 2021

Hudebna

11.

Němčina hrou

ČT

14.00 - 15.00

Mgr. Dagmar Hasilová

2.-5. tř.

7. 10. 2021

Třída

12.

Čarujeme s bylinkami

ČT

15.15 - 16.15

Alena Rešová

1.-4. tř.

7. 10. 2021

Červená ŠD

13.

Turistika - Šlápota

ČT

15.30 - 17.00

Ivana Lhotáková

2.-5. tř.

7. 10. 2021

ZE ŠD, Most a okolí

14.

Vedení domácnosti

ČT

14.00 - 15.30

Jana Kaslová

1.-5. tř.

7. 10. 2021

Kuchyňky

15.

Házená pro dívky

14.00 - 15.00

Tatiana Šutranová

1.-5.tř. dívky

1. 10. 2021

V. tělocvična

 

 

 

 

 

 

 

 

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě