Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
01.06.2021, Ivana Lhotáková

Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.

Foto archiv zde.

Plán akcí zde.

Školní družina naší školy má v současné době 5 odd. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Fialová školní družina - Simona Csesznoková

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další  místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň je vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a společnému odchodu na povel.

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují  dětem rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat. Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

Co školní družina nabízí?

 -        zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit

-        organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária,  

          dopravního hřiště a dalších rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

Projektová témata naší ŠD
Chutě a barvy podzimu
Dýňování
Jablkobraní
Týden se zvířátky
S čerty nejsou žerty
Vánoční zvyky a tradice
Vítáme prvňáčky
Masopust v ŠD
Velikonoční jarmark
Den Země
Děti, pozor, červená
Co má kola, soutěží
Maminkám
Indiánské hrátky
Rodinný den
Barevný den

Specializace

      Každý měsíc zařazujeme program „Dnes si vyberu sám“. Jedná se o nabídku šesti programů:
Sportuj s námi
Počítač a já, X-box
Dnes vařím já
Výtvarné hrátky
Keramické tvoření
Šprtec
Děti mají možnost vybrat si vždy jinou z těchto šesti nabízených činností.

 

 

CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2020/2021
"Z pohádky do pohádky"
Celoroční zájmová soutěž pro ŠD

 

 

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si, jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

všechny nás to baví.

ŘÍ:

Zahájení celoroční hry
O Koblížkovi
O loupežnících

ŘÍJEN:   

Pat a Mat
Lotrando a Zubejda
Zlatovláska
Okrtečkovi

 

LISTOPAD:    

Broučci
Ferda mravenec
Rumcajs
Bob a Bobek


PROSINEC:   

Mach a Šebestová
Perníková chaloupka
Čertův švagr
 

LEDEN:         

Maxipes Fík
O Sněhurce
Létající koberec
Rybář a zlatá rybka

ÚNOR:             

Děd Vševěd
Rákosníček
Popelka
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 

BŘEZEN:      

O hloupém Honzovi
Kocour v botách
Sedmero krkavců

DUBEN:        

Malá čarodějnice
Rumburak
Princezna koloběžka
O 12 měsíčkách
 

KVĚTEN:         

Šípková Růženka
Křemílek a Vochomůrka
Víla Amálka
Sůl nad zlato


ČERVEN:          

Otesánek    
Bajaja
Asterix
Motýl Emanuel a Maková panenka


Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce, projektové dny.
Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, divadlo, taneční studio …
Pozveme si divadlo malých forem, kouzelníka, dravce ….
Zajdeme si na bowling, do planetária, na minigolf …
 
 
Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací:
BHC Most-BILLIARD-HOCKEY CLUB, Klub dětí v Mostě,
Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …
 
 
   KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT,
NEMUSÍ SE NUDY BÁT!
JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ
Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD
 ZŠ Komenského 474, Most
V Mostě dne 5. 4. 2020
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě