Zpět
16.09.2019, Ivana Lhotáková

Žlutá ŠD

ŽLUTÁ DRUŽINA

" Zdraví vás žlutá družinka. Připravte si hůlky a košťata! Letos objevíme kouzelný svět v Bradavicích. Po čarování, sportování, vyrábění a hraní si užijeme zábavu a odpočinek v naší družince"

Vychovatelka: Iveta Perglová

iveta.perglova@mostzs15.cz

Ve žluté družině máme 30 dětí z 1. a 2. třídy.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)