Zpět
17.05.2024, Mgr. Lenka Vrabcová

Školní jídelna - informace

Informace o školní jídelně

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ŠR 2024/2025

Dne 3.9. 2024 je možné zaplatit a vyzvednout čip ke stravování u vedoucí jídelny od 7:00 do 10:00 hodin.

Provozní doba kanceláře vedoucí jídelny:

Denně telefonicky - od 7:00 – 10:00 hodin

Odhlášky obědů přes portál jídelny nebo SMS - do 7:00 hodin ráno

Osobní komunikace pouze po telefonické dohodě - od 7:00 – 10:00 hodin

****************************************************************************

Upozornění o navýšení cen u stravného od  1. 9. 2022

*****************************************************************************

Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům školy a jejich zaměstnancům. Ve školní jídelně vaříme 1 menu, které se skládá z polévky, hlavního jídla, dezertu a nápoje. Dezertem bývá ovoce, zelenina, čerstvý salát nebo moučník. V rámci doplňkové činnosti umožňujeme oběd cizím strávníkům.

Žáci jsou do věkových skupin zařazeni podle vyhlášky 107/2008 na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Podle školského zákona začíná školní rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Žák základní školy má nárok na jedno hlavní jídlo v době přítomnosti ve škole. Odhlašování obědů je do 7,00 hod. téhož dne. První den neplánované nepřítomnosti dítěte lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutné odhlásit. V době nemoci nemá dítě nárok na dotovaný oběd.  Za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti odpovídají rodiče. Pokud rodiče budou nemocnému dítěti chtít zajistit oběd, mohou jej odebrat za nedotovanou cenu 78,- Kč.

Přihláškou ke stravování dáváte souhlas k tomu, aby školní jídelna zpracovávala a evidovala osobní údaje/ žáka, strávníka/ ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v plném znění. Souhlas poskytujete na celé období školní docházky Vašeho dítěte/strávníka/ na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi.

 

Ceny obědů:

Kategorie                                            cena oběda

Děti do 6 let                                     31,- Kč                                                                            

Žáci  7 – 10 let                                 31,- Kč                                                                                    

Žáci 11 – 14 let                                33,- Kč                                                                               

Žáci 15 let a výše                             36,- Kč                             

Zaměstnanci                                     30,- Kč / FKSP - 20,- Kč/                                           

Důchodci /školy /                             50,- Kč                                                                                     

Cizí strávníci                                    78,- Kč

Pozn.: ceny obědů jsou současné, je možná změna podle nárůstu cen na trhu.

Pro příspěvkové organizace statutárního města Mostu je nutné zavést a udržovat systém bezhotovostní úhrady plateb za stravné!!! (hotovostní úhrady u vedoucí jídelny jsou možné jen ve výjimečných odůvodněných případech).  Záloha na stravné žákům je 750,- Kč, cizí strávníci 1 500,- Kč, zaměstnanci školy 600,- Kč.

Bezhotovostní úhrada –  trvalý platební příkaz ve prospěch bankovního účtu  č. 23832491/0100. Konstantní symbol  =  0558. Variabilní symbol je osobní číslo dítěte, které přidělí vedoucí školní jídelny při přihlášení žáka ke stravování. Toto číslo slouží také jako heslo k přihlášení do aplikace STRAVA.CZ. Splatnost trvalého příkazu nejpozději 15. - 20. den v měsíci předcházejícímu měsíci, na které se platí stravné.

Pokud rodiče nemají účet: úhrada bude provedena poštovní poukázkou typu „A“ a bude vyplněna jako u trvalého příkazu. Je také možnost složit peníze hotově na účet školy v bance. Vyúčtování přeplatků se provádí po ukončení školního roku a přeplatek je vrácen plátci na účet. Přeplatky, kde je stravné hrazené poštovní poukázkou, zůstávají na další rok.

Dodržujte datum splatnosti. Oběd pro žáka je přihlášen až po ověření platby na výpise z účtu školy. Nebude-li stravné zaplaceno v daném termínu, nemusí mít žák zajištěny začátkem měsíce obědy.

K evidenci stravování jsou používány bezkontaktní čipy, které se používají po celou dobu stravování ve školní jídelně. Záloha čipu je 130,- Kč a lze jej zakoupit u vedoucí jídelny, přestane-li se žák stravovat, obdrží po vrácení čipu 100,- Kč / 30,-Kč je na přepouzdření čipu /.

Odhlašovat obědy můžete den předem přes internetové přihlášení do 14,00 hod. nebo do 7,00 hod. týž den, kdy chcete oběd odhlásit / SMS zprávou na mobil */. Pokud nestihnete v této době odhlásit, je možný odběr oběda do jídlonosičů – pouze první den nemoci, jinak oběd propadá bez náhrady. Pokud bude jídlo požadováno do jídlonosiče tak pouze od 10,50 do 11,10 hod. nebo od 13,50 do 14,00 hod. v době výdeje obědů pro žáky se do jídlonosičů – nevydává.

Přihlásit žáka ke stravování, /současně dostanete osobní číslo / a zakoupit čipy můžete již v červnu 2024. Doporučujeme předem 1. září jsou vždy velké fronty. 

 

Cizí strávníci mohou konzumovat oběd ve stanovenou dobu ve ŠJ nebo si jej mohou odnést v jídlonosiči. Jídelna nezodpovídá za čistotu a hygienickou nezávadnost donesených jídlonosičů. Doporučujeme odebranou stravu spotřebovat do čtyř hodin od doby výdeje. Dotazy ohledně stravného Vám odpovíme na telefonním čísle 603 839 548.

 Objednávání strávníka na webových stránkách - ,,Strava.cz“

Možnost objednávaní stravy prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Registrace služby

 1. Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu. Uživatel - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy: potvrzení objednávky nedostatečná výše konta neodebraná strava měsíční přehled.

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy 2. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: www.strava.cz – na školní webové stránce je prolink přímo.

 1. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení/ naše 161/. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Nyní jste nasměřováni do „své“ jídelny.
 2. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat stravu.
 3. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
 4. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

Objednávání stravy pomocí SMS zprávy

Přihlašování a odhlašování mobilním telefonem se může na první pohled zdát trochu složitější. Je to však stejně jednoduché, jako zaslání jakékoliv jiné SMS zprávy. Rodičům jistě poradí jejich děti. Přihlášku si předem připravte dle následujících pokynů.

Celá zpráva se skládá z těchto částí:

 1. Číslo, na které zprávu odesíláte

Každou SMS zprávu je nutné odeslat na nějaké telefonní číslo. Pokud posíláme zprávu známému, činíme tak na jeho mobilní telefon. V tomto případě postupujeme naprosto stejně. Pro odesílání SMS zpráv s Vaší objednávkou je vyhrazeno číslo, které si zapište do adresáře telefonních čísel pod jménem např. Objednáváni (jídlo, strava apod.).

Číslo pro zasílání objednávek: 737 206 697

 1. Přístupový kód (zařízení), zkratka uživatele a heslo

V každé zprávě musíte odeslat Vám přidělený kód, Vámi zvolenou zkratku (přezdívku, uživatele) a heslo. Je proto vhodné uložit si tuto "pevnou" část každé SMS zprávy do Vašeho mobilního telefonu a při každé objednávce pouze připojit samotný požadavek na odhlášení či přihlášení stravy (o tom viz níže). Tato uložená zpráva má tedy tuto obecnou podobu:

Zařízení, Uživatel, Heslo Zařízení – číslo našeho zařízení, které obdržíme v kanceláři ŠJ. V příkladu níže použijeme text IČD.

Uživatel - vyplníme kód, který obdržíme zřizování služby v kanceláři jídelny. Je to kód, který používáme při objednávání stravy na internetu. V příkladu níže použijeme text Uživatel. Heslo - vyplníme heslo, které obdržíme při zřizování služby v kanceláři jídelny. V příkladu níže použijeme text Heslo.

Pevná část SMS zprávy bude vypadat takto:

IČD, Uživatel, Heslo například: 9999,Petrnovak,peno

Do svého mobilního telefonu si tuto pevnou část uložte, budete ji potřebovat při každé objednávce! Místo znaků „IČD“, „Uživatel“ a „Heslo“ zapište SVOJE údaje. Zjistíte je v kanceláři jídelny.

Jako oddělovače mezi jednotlivé části jste použili znak, (čárka). Místo něj lze použít i znak ; (středník) a mezeru.

 1. Objednávka stravy

Za pevnou část (viz výše) musíme zapsat tzv. proměnnou část. Toto již budou konkrétní požadavky na přihlášku či odhlášku stravy. I zde musíme dodržovat správnou složení textu podle pravidel uvedených níže. Jsou zde uvedeny taktéž konkrétní příklady pro přihlášku či odhlášku stravy.

Proměnná část:

 1. a) odhláška či přihláška

O = písmeno O pro odhlášku P

= písmeno P pro přihlášku

 1. b) den nebo období den = číslo dne v měsíci,

např. pro 28.1. = 28

období = čísla dnů rozdělaná pomlčkou, například pro 28.1-31.1 = 28-31, například pro 28.1.- 7. 2.(přechod měsíce) = 28-7 příklady celé SMS: př.: odhlásit celý den 28. 1.IČD,Uživatel ,Heslo,O28

př.: přihlásit celý den 28. 1.IČD,Uživatel, Heslo,P28

př.: přihlásit vše v období 28.1. - 31. 1.IČD,Uživatel, Heslo,P28-31

př.: odhlásit vše v období 28.1-7. 2. IČD, Uživatel, Heslo,O287

 1. c) rozlišení chodu jídla

za den nebo období přidáme písmeno pro chod jídla. Písmena jsou pevně dána podle tohoto seznamu: S - snídaně D - dopolední svačina O - oběd P - odpolední svačina V - večeře

příklady celé SMS: př.: odhlásit pouze přesnídávku (dopolední svačinu) na den 28. 1. IČD, Uživatel, Heslo,O28D

př.: odhlásit pouze odpolední svačinu na období 28.1. - 7. 2. IČD, Uživatel, Heslo,O28-7P

 1. d) více chodů jídla najednou

Příslušné požadavky píšeme za pevnou část odděleně. Příklad celé SMS: př.: odhlásit přesnídávku na období 28.1. - 7.2.,přihlásit odpolední svačinu na období 28.1.-31.1.aodhlásit oběd na 28.1. IČD,Uživatel,Heslo,O28-7D,P28-31P,O28O

Pokusná objednávka

Vše si můžete vyzkoušet tak, že kdekoliv v objednávce uvedete písmeno C (cvičně). Odesílaná SMS zpráva: IČD,Uživatel,Heslo,CP20O2

Takovou objednávku jídelna nezpracuje, ale pošle Vám zprávu o jejím obdržení a správném významu. Podobně si můžete vyžádat stav Vašeho konta, pokud kdekoliv v objednávce uvedete písmeno K (konto). Standardně se informace rozesílají pomocí e-mailu, který zadáte v kanceláři jídelny. Pro zasílání informací na mobilní telefon je nutné si nechat svůj e-mail přesměrovat na mobil (provádí se u jejich správce e-mailové pošty, ne na jídelně). Program neumožňuje přímé zasílání SMS zpráv.

Na jaké období dopředu lze objednávat stravu?

Takto můžete přihlašovat a odhlašovat stravu na max. měsíční období, kdy první den zadaného období není později než 3 týdny od aktuálního data.

Kontrola objednávek

Systém NEODESÍLÁ zpětnou sms zprávu. Své objednávky si můžete zkontrolovat na internetu. Potvrzení o provedených objednávkách obdržíte pomocí e-mailu, pokud tuto službu máte nastavenou.

Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme na telefonním čísle 603 839 548.

Informace pro žáky prvních ročníků ... zde.

Přihláška do ŠJ ... zde.

 

Záloha na čip je 130,- Kč a lze jej zakoupit u vedoucí jídelny, přestane-li se žák/strávník stravovat, po vrácení čipu dostanete nazpět 100,- Kč / 30,-Kč je na přepouzdření čipu /.

 

Cena oběda pro cizí strávníky je 78,-Kč.

 

Další informace Vám podá vedoucí jídelny na tel: 603 839 548                                           

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.