Zpět
30.08.2019, Mgr. Veronika Bělíková

Hola, hola, škola volá!

V září jdeme do školy,
nastanou nám úkoly.

Budeme se učiti,
svoje hlavy mučiti.

Už nemáme písanky,
ale těžké písemky. 

Jedničku si zasloužíme,
když se dobře naučíme. 

Prázdniny jsou v nedohlednu, 
rodičům to tíží „bednu.“ 

Čtvrtou třídu dokončíme, 
na pátou se už těšíme!

A já se těším na Vás !! 

Vaše třídní učitelka Veronika Bělíková cool


Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.