Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
02.09.2019, Mgr. Veronika Bělíková

Plavecký výcvik

Plavání hurá, hurá, hurá! 

Tímto pokřikem zahájí třída 4. C svůj plavecký výcvik a to hned 3. září. Plavecký výcvik potrvá po dobu 10 týdnů a bude probíhat každé úterý od 9:30 - 11:00 na 3. ZŠ. 

Co s sebou?

Plavky, osušku, gelové mýdlo, plavecké brýle, sáček na mokré plavky, svačinu, průkazku na MHD. 


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě