Zpět
03.10.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

4. C - ÚKOLY K PROCVIČOVÁNÍ

Úkoly k procvičování

ČESKÝ JAZYK

  • Učebnice str. 10-14: přečíst žluté rámečky s vysvětlením učiva, ústně či písemně procvičit látku na jednotlivých cvičeních (lze některá cvičení vypracovat na papír, do cvičného sešitu)
  • Dobrovolný úkol: ČJ SLOH – učebnice str. 16 – pracovní postup – přečíst žlutý rámeček, ústně cv.1,2
  • Pravidelně číst (alespoň 10 min/den), procvičovat vyjmenovaná slova
  • Lze využít na procvičování tyto odkazy:

https://skolakov.eu/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

MATEMATIKA

  • Učebnice str. 10-13 – ve žlutých rámečcích přečíst vysvětlení učiva
  • Písemně procvičit učivo na některých cvičeních v učebnici (na papír, do cvičného sešitu)
  • Pravidelně opakovat násobkové řady, pamětné sčítání a odčítání do 1000
  • Lze využít na procvičování tyto odkazy:

https://skolakov.eu/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vlastivěda (modrá učebnice): přečíst str. 7-9, prohlédnout si mapu ČR s kraji, znát kraj, ve kterém žijeme, naše hlavní město – památky (viz obr. v učebnici). Přečíst si o dalších krajích na str. 9, podívat se na jejich krajská města, zda je neznáme a nenavštívili jsme je, čím jsou kraje známé.

Dějepis (červená učebnice): přečíst str.  8-9, zkusit si ústně zodpovědět otázky vždy na konci kapitoly. Podívat se na krátká videa k jednotlivým tématům:

UČ. str. 8 - Keltové:

https://www.youtube.com/watch?v=GbLaqyLIBS0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=pwuvmNwR4X8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=6

Uč str. 8 – Germáni:

https://www.youtube.com/watch?v=kR7_hnJY0YI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=6

 

Uč str. 9 – Slované:

https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=7

 

Přírodověda (zelená učebnice): přečíst str. 7-8, pamatovat si zejména shrnuté učivo ve žlutých rámečcích.  Ústně, případně písemně, se zamyslet nad organismy žijícími v jednotlivých ekosystémech (např. ekosystém louka, pole, les, park, rybník – které živočichy a rostliny zde najdeme?) – lze propojit s VV a ekosystém nakreslit. Kapitola „Houby“ – umět popsat stavbu houby, znát rozdělení hub, včetně příkladů konkrétních hub.


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě