Zpět
09.12.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

AKTUÁLNĚ K DNEŠKU

NAŘÍZENÍ VE ŠKOLSTVÍ

- Mateřské a speciální školy: prezenční výuka

- První stupeň ZŠ: prezenční výuka

- Druhý stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií: rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), prezenční výuka devátých ročníků ZŠ

- Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy: rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), prezenční výuka závěrečných ročníků, čtvrtých ročníků konzervatoří a ve školách při výchovných ústavech, prezenční praxe studentů zdravotnických oborů

- Vysoké školy: praktická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka pro všechny ročníky do 20 studentů, prezenční výuka prvních ročníků do 20 studentů, individuální studijní plány studentů doktorské studia a probíhat smí i individuální konzultace, stáže, praxe a fungovat mohou sportoviště pro výuku

- Roušky: všechny vnitřní prostory škol, venku podle obecných pravidel, učitelé mohou roušku nebo respirátor nahradit ochranným štítem, pokud je nezbytné, aby žáci a studenti viděli jejich ústa, musí být dodržen odstup přinejmenším dva metry

- Větrání: Pět minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, anebo každých 30 minut

- Stravování: pro distanční výuku pouze odběr, pro prezenční výuka platí pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb, doporučené jsou rozestupy mezi žáky z různých tříd

- Vstup třetích osob do školy: pouze v důvodných případech s minimálním kontaktem s dětmi, žáky či studenty, v mateřských školách je povolen vstup doprovázejících osob mimo šatny

- Zkoušky: jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v místnosti, přijímací, maturitní, závěrečné zkoušky s režimovými opatřeními

- Školní družiny: pro prezenčně vzdělávané za dodržení stejnorodosti skupin stejně jako ve třídě

Zdroj:https://tn.nova.cz/clanek/skoly-volny-cas-i-prace-kompletni-prehled-co-vse-musime-dodrzovat.html


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě