Zpět
08.12.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

BRIDGE Academy nabízí ...

Vážení rodiče, milé děti,

rádi bychom Vašim dětem nabídli Workshop na Bridge714, který se bude konat o víkendu 18.12 - 19.12.2021 v sobotu a neděli.

Jedná se o příležitost spojenou s tvůrčí schopností Vašich dětí v rámci spolupráce s naší partnerskou společností Nvias, z.s. z Plzně.

Tento Minecraft workshop v rámci projektu a zaměření na malé tvůrce je pro Vaše děti připraven zcela zdarma - sebou prosím, jen svačinku a pití (stejné, jako by šli děti do školy):-)

 

Prosím, min. počet je omezen, tak neváhejte.

Každé dítě bude mít k dispozici svůj počítač + 2 lektory a 1 odborníka z praxe. Tentokrát na téma rozvoj regionu. Hravou formou toto téma rozvineme v rámci hry Minecraft a prohlídneme si výsledky projektů v rámci Virtuální reality.

Budeme moc rádi, že se s Vašimi dětmi opět setkáme osobně u nás na Bridgy714.

 

Posílám odkaz na přihlášení, kde si prosím vyberte pro Vás vhodný den a čas https://mladi-tvurci.nvias.org/

Stačí, když děti zaregistrujete, přivedete cca 15 minut před začátkem na Bridge714 (Brněnská 714) v Mostě a budeme se na Vás moc těšit.
Pokud by jste měli jakékoliv otázky, prosím obraťte se na mě,
Poznámka k aktuální situaci: Jelikož se nám opatření ohledně Covid situace mění ze dne na den, přihlášení budou včas informováni, jaké kritérium bude zapotřebí v návaznost na doložení negativního testu před samotným Workshopem.
Děkujeme za pochopení, a budeme se těšit na viděnou,
Za celý tým Bridge Academy,
--Alena Polívkováprojektový managerBRIDGE Academy CZ s.r.o. | U Stadionu 714, 434 01, Most, Česká republikaMobil: +420 724 581 938| www.BridgeAcademy.eu | Email: alena.polivkova@bridgeacademy.cz

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě