Zpět
12.10.2023, Mgr. Lenka Vrabcová

CELOŠKOLNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

PROPOZICE K CELOŠKOLNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

V RÁMCI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

HRAVĚ, ZDRAVĚ, BEZPEČNĚ

 

 

CÍL SOUTĚŽE:

Cílem této výtvarné soutěže je zamyslet se nad riziky, se kterými se děti v životě mohou setkat, nad způsoby řešení rizikových situací, podpořit zdravý životní styl a schopnost volit v životě správné bezpečné „cesty“, způsoby, směry…

 

 

 

KATEGORIE:

  1. kategorie: 0. – 3. ročník – Téma: V ZDRAVÉM TĚLE – ZDRAVÝ DUCH
  2. kategorie: 4. – 6. ročník – Téma: DOBRODINCI – HRDINOVÉ - ÚŽASŇÁCI
  3. kategorie: 7. – 9. ročník – Téma: ZÁVISLOST JE BLBOST aneb STOP DROGÁM!

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Výtvarná soutěž je vyhlášená 10. 10. 2023

Trvá říjen – prosinec 2023                                          Uzávěrka soutěže 10. 12. 2023

 

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM:

 

Ad 1) V zdravém těle – zdravý duch – toto téma by mělo podpořit zdravý životní styl – bezpečný sport, zdravé stravování, psychické zdraví. Žáci by měli znát rizika spojená se sportem, používat bezpečnostní prvky, chrániče, (helmy, brýle, chrániče kolen, zápěstí, páteře, reflexní pásky, vesty, odrazky, ale i bezpečnostní pásy v automobilu aj.) S tím souvisí i znalost dopravních značek, pravidel BESIPu či znalosti vybavení lékárničky na cestách. V oblasti zdravého stravování podpořit správné postoje, probrat s žáky, co je zdravé či nezdravé jídlo, nápoje. Upozornit na nebezpečí energy drinků, vysokého obsahu cukru v coca cole, stravování ve fast foodech atpod, důležitosti kvalitního – dostatečného spánku, ale i vhodného způsobu trávení volného času.

 

Ad 2) Dobrodinci - hrdinové – úžasňáci – toto téma by mělo připomenout ty obyčejné lidi, kteří nám mohou zachránit  život či zlepšit jeho kvalitu – lékaři, zdravotní sestřičky, sanitáři, hasiči, policisté, ale i psychologové, terapeuti atd. Žáci by měli znát jednotky IZS, linky duševní tísně, vědět, kam, na koho se obrátit v případě potíží, problému, krize. Pomoci může i kamarádství, opravdové přátelství, protože mít někoho, s kým se mohu nejen bavit, ale i sdílet (svěřit) trápení, může pomoci. Toto téma může akcentovat péči o dobré vztahy, podpořit pozitivní vzorce chování, vzájemnou toleranci, respekt, spolupráci žáků ve třídě.

 

Ad 3) Závislost je blbost aneb Stop drogám! – tímto tématem by měli žáci ve svých výtvarných pracích upozornit na obrovská rizika závislostí – závislostního chování všeho druhu – kouření, (tabák, nikotin), alkohol, drogy, na příčiny vzniku závislosti i na fatální následky závislosti, kdy je rozložena celá osobnost. Upozornit mohou žáci i na nelátkové závislosti – na digitálních technologiích, gambling, bezpečnost při pohybu v kyberprostoru – formou reklamního plakátu, billboardu.

 

FORMÁT: formát výtvarné práce je libovolný, doporučený A3

VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná, kresba, malba, grafika, koláž, kombinované techniky, plakát

 

VYHODNOCENÍ:

Porota složená z učitelů naší školy – vyhodnotí všechny výtvarné práce a vítězové budou vyhlášeni v rámci vánočního těšení – 12/2023. Přesný termín bude upřesněn.

Práce odevzdávejte do kabinetu výtvarné výchovy na 2. stupni – Mgr. P. Kratochvílové.

 

V každé kategorii budou vyhodnoceny a odměněny tři nejlepší práce.

Z výtvarných prací bude instalována VÝSTAVA.

                                                                                                          Mgr. Petra Kratochvílová

V Mostě 8. 10. 2023                                                              Školní metodička prevence rizikového chování


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.