Zpět
08.06.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

INFO MŠMT 8. 6. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021 zde.

PŘEHLEDNĚ: Jak je to s nařízeními pro děti. Kde všude (ne)musejí mít test

Léto přináší více možností, jak a kde trávit čas s dětmi. Klade ale i nové otázky, například, zda ratolesti musejí mít test. Deník přináší shrnutí odpovědí na základní otázky.

Chystám se na víkend s dětmi do hotelu. Musejí mít testy?
Děti do dovršení šesti let věku potvrzení o testu mít nemusejí. Děti starší šesti let by měly mít buď potvrzení o prodělaném covidu nebo potvrzení o negativním testu. To může být buď z oficiálního odběrového místa, nebo ze školy. Případně pomůže písemné čestné prohlášení jejich zákonných zástupců, tedy rodičů, že ve škole absolvovali nejpozději před 72 hodinami test s negativním výsledkem. Pozor, podobně jako u dospělých je nutné se po sedmi dnech souvislého ubytování znovu otestovat, pokud rodina hodlá v hotelu bydlet dále

A co děti, testy a restaurace?
Platí stejná pravidla jako u pobytu v hotelích. U dětí – ale i dospělých – nad šest let věku lze navíc uznat i doklad o tom, že si lidé provedli ministerstvem schválený samotest.

Jak je tomu s testováním dětí při návštěvě holiče, koncertu či kina?
Opět platí stejná pravidla jako v hotelu či restauraci. To znamená, že děti do šesti let nepotřebují nic, u starších je nutné doložit, že nejsou infekční.

Musejí mít děti test na oficiálním koupališti a u bazénu?
Pokud jsou mladší šesti let, tak ne. Od šesti let výše ano. Pozor – respirátory se nemusejí u vnitřních bazénů nosit jen těsně u nich, všude jinde, například v šatnách, ano. Před prázdninami se to samozřejmě - stejně jako v ostatních případech - může s ohledem na vývoj pandemie změnit a testování odpadne. Ale o tom se zatím na vládní úrovni ještě ani nemluvilo.

Musejí mít děti test na škole v přírodě nebo školním výletě?
Děti nesmějí vykazovat příznaky nemoci covid, před odjezdem nesmějí přijít do styku s pozitivně testovanou osobou nebo s jiným infekčním onemocněním ani jim nesmí být nařízena karanténa. To musí být doloženo maximálně den starým písemným prohlášením rodiče nebo jiným zákonný zástupcem dítěte. Například pěstounem. Děti – vyjma těch z mateřských škol – pak musejí mít negativní tets nebo potvrzení o prodělání covidu.

Musejí děti nosit ochranu úst a nosu?
Zcela jsou od toho osvobozeny děti mladší dvou let. Ty ostatní ji musejí na veřejnosti včetně škol mít za stejných podmínek jako dospělí v okamžiku, kdy nemají tělocvik nebo hodinu zpěvu, případně když nejsou třeba u bazénu. Mezi veřejnost se nepočítají například pokoje na internátech nebo v dětských domovech. Nově je pak nemusejí mít ve škole při organizovaném fotografování. O tom, že by se povinnost roušek a respirátorů ve škole zrušila úplně, se může rozhodnout příští týden.

Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/covid-opatreni-deti-certifikat-ockovani-prehledne-20210601.html

 


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě