Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
18.08.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace ředitelky školy Mgr. Lenky Firmanové k zahájení školního roku 2020/2021 vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci a zateplení základní školy, Most, J. A. Komenského 474.

Školní rok v Základní škole, J. A. Komenského bude oficiálně zahájen 21. září 2020. Důvodem odkladu termínu je rozsáhlá rekonstrukce všech budov školy, která právě probíhá.

U všech objektů se vyměňují původní okna za plastová, zateplují se fasády, rekonstruuje a zatepluje se střecha a v učebnách se instaluje nová vzduchotechnika včetně rekuperace.  Náklady na tuto rekonstrukci dosahují částky téměř 44 milionů korun, přičemž převážná část bude hrazena z dotace. Protože se jedná o rozsáhlé práce, hotovo by mělo být do konce roku 2020.

Ředitelské volno se souhlasem zřizovatele potrvá od 1. 9. 2020 do 7. 9. 2020 včetně.

Volno se souhlasem MŠMT potrvá od 8. 9. do 18. 9. 2020 včetně.

Výuka bude zahájena 21. 9. 2020.

Pokud vzniknou rodičům komplikace se zajištěním hlídání, nabídne škola po zjištění všech potřeb žáků a rodičů náhradní řešení od 2. 9. 2020 do 21. 9. 2020.

Informace a zjišťování potřeb rodičů budou poskytovány prostřednictvím třídních učitelů.

Mgr. Lenka Firmanová

ředitelka školy


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě