Zpět
30.01.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Školní jídelna - karanténa, distanční výuka a izolace.

Vážení rodiče a strávníci,

žáci v karanténě ( myšleno v karanténě celé třídy, nikoliv v karanténě jednotlivců) nebo na distanční výuce mají automaticky odhlášený oběd. Po dobu karantény nebo distanční výuky mají však nárok na dotovaný oběd. Kdo bude mít zájem o dotovaný oběd, musí se nahlásit u vedoucí školní jídelny vždy do 7:00 hodin na tel: 603 839 548. Tyto obědy budou vydávány do krabiček (u dětí v karanténě musí oběd vyzvednout jiný člen rodiny), cena za 2 krabičky je 10,- Kč.  Výdej bude u vchodu přes hřiště od 14:00 do 14:10 hodin. Případné změny Vám budou nahlášeny.

Jestliže je dítě nemocné ( v izolaci), lze mu poskytnout zvýhodněný školní oběd pouze v 1. den nepřítomnosti ve škole (např. formou odběru v krabičce...cena výše uvedena). Má-li covid-19, nesmí si pro něho samozřejmě dojít samo, podobně mu pro oběd nemůže dojít žádná osoba, které byla nařízena karanténa.

Děkujeme za spolupráci.


PATNÁCTÉ
*******************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky , matematiky, IKT, TV.
Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě