Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
26.02.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Memento

MEMENTO – 25. 2. 2020 – protidrogový program na naší škole

V úterý 25. 2. 2020 měli žáci 7., 8. a 9. tříd 15. ZŠ v Mostě možnost zhlédnout protidrogový pořad Memento ve školní hudebně. Memento - dramatizace románu Radka Johna je příběhem o narkomanech, zastoupených hlavním hrdinou Michalem Otavou, který pochází z normální rodiny a v šestnácti letech se nechá stáhnout partou k užívání drog. Umělecká agentura RAJCHA, která pořad realizovala, dovedla vtáhnout diváky – žáky naší školy do děje velmi sugestivním barvitým líčením života těch, kteří droze propadli a pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života, líčením cesty, ze které už není návratu. Žáci naší školy ani nedutali po celý čas programu a pořad vyhodnotili jako opravdu zajímavý. Protidrogový pořad Memento hodnotili i doprovázející učitelé velmi kladně. Dozvěděli jsme se, že tuto dramatizaci již odehráli 3 250x.

 

Vypracovala: Mgr. Petra Kratochvílová – školní metodik prevence


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.