Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
27.02.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

Napsali o nás na e-mostecku - VIDEOREPORTÁŽ

VIDEOREPORTÁŽ zde.

Most - Blíží se zápisy do základních škol a vy přemýšlíte, která bude pro vašeho budoucího prvňáčka ta nejvhodnější? Představíme vám jednu mosteckou školu, kde se zaměřují na podporu zdraví a kde třeba vůbec nezvoní.

Vítejte na 15. základní škole v ulici Jana Amose Komenského v Mostě. Jde o školu na sídlišti Výsluní, kde se vzdělává v současné době kolem pěti stovek žáků. Na nové se budou těšit opět od září, a to hned v několika třídách.

„Pro nový školní rok předpokládáme otevřít tři první třídy s optimálním počtem dvacet žáků ve třídě. Kromě prvních tříd jako každý rok otevíráme také přípravnou třídu, kterou tady máme zavedenou už několik let,“ říká ředitelka školy Lenka Firmanová.

Škola má statut zdravé školy. A hlavně zde kladou důraz na podporu zdraví, a to především v podobě navýšení dotace hodin tělesné výchovy, hlavně na prvním stupni. „Děti u nás mají možnost i v podobě takzvaných turistik zdraví podporovat. Chodí na procházky po našem širším okolí Mostu a také vyjíždějí, nejvíce do Krušných hor na různé výlety,“ dodává ředitelka.

Ve škole se snaží, aby tam děti chodily rády, aby tam zažily úspěch. Aby prostředí bylo pro žáky pohodové a klidné. „Jedním z těchto motivačních prvků je, že se u nás vůbec nezvoní. Málokdo si to dokáže představit. Ale pokud sem vejdete, tak ten zvonek děsivý, to drnčení, vůbec neuslyšíte,“ přibližuje místní zajímavost Lenka Firmanová.

Na 15. základní škole jsou pyšní i na svoji družinu, školní klub a kroužky. Družina má pět oddělení a pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, ale třeba i keramickou dílnu či knihovnu. Družina funguje pro děti do páté třídy. Starší školáci se mohou poté přihlásit do školního klubu. Žáci jej mohou využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přicházejí i odcházejí podle svého uvážení.

ŠKOLA JE PO NÁKLADNÉ REKONSTRUKCI

Škola prošla v minulých měsících zásadní rekonstrukcí. Má novou fasádu, okna, o čerstvý vzduch ve třídách se stará moderní rekuperace. Ta odvádí vydýchaný vzduch, nadbytečnou vlhkost a současně přivádí čerstvý čistý vzduch.

„Jsem strašně ráda, že máme další školu takto krásně zrekonstruovanou. V loňském roce do ní přišlo téměř 46 milionů korun,“ řekla náměstkyně primátora města Mostu Markéta Stará. Kolaudace se uskutečnila na začátku února.

Zaujala vás tato škola? Zápisy do nového školního roku budou probíhat 8. a 9. dubna, a to pravděpodobně v on-line podobě. „Rodiče, kteří nebudou moci přihlášku vyplnit elektronicky, tak za dodržení můžou přijít sem do vestibulu školy a zápis učinit i tady v osobní přítomnosti,“ vysvětluje ředitelka školy. Podle nyní platných opatření ale nejspíš nebude možné přijít k zápisu s dětmi.

Aktuální informace sledujte na stránkách školy www.mostzs15.cz.


PATNÁCTÉ

MŠMT spustilo web k testování ve školství zde.

ZÁPIS

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD zde.

Online zápis bude aktivní do 23. 4. 2021.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě