Zpět
12.10.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

OBLÉKNI SI SVŮJ STROM

Školní družina ve spolupráci se školním klubem...
 
...vyhlašují u příležitosti „Dne stromů“ 20. 10. 2021
pro všechny kolektivy naší školy akci
 
 
K akci je potřeba naplést nebo uháčkovat co nejvíce čtverců o velikosti 15 x 15 cm, aby se daly dobře navazovat.
 Přihlášený kolektiv čtverce může odevzdat do 18. 10. 2021 do ŠD či ŠK
             (kde čtverce navážou a 20. 10. 2021 obléknou stromy v areálu naší školy)
 Přihlášený kolektiv si oblékne svůj strom sám v areálu školy.
 
      Z akce prosíme pořiďte fotky, které zašlete Mgr. Lence Vrabcové.
          Věříme, že v této nelehké době se dokážeme všichni spojit
                     a oblékneme co nejvíce stromů.
 
Přihlásit k této výzvě se mohou všichni zaměstnanci
 i děti v ŠD a ŠK .

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě