Zpět
31.08.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Organizace prvního školního dne – 1. 9. 2021

Organizace prvního školního dne – 1. 9. 2021

Sraz prvních tříd a dětí přípravné třídy bude v 7:30 hodin před hlavním vchodem školy.

Seznamy všech tříd budou vyvěšeny u hlavního vchodu od 30. 8. 2021.

2. – 9. ročníky mají sraz v 7:40 hodin na školním hřišti (třídní učitelé budou mít cedulku s označením své třídy). Přepokládaný konec vyučování je v 9:00 hodin (záleží na rychlosti testování v každé třídě).

Slavnostní zahájení a vítání prvních ročníků a přípravné třídy začíná v 8:00 hodin. Po jeho skončení se žáci a učitelé přesunou do svých tříd.

Prvňáčky a děti z přípravné třídy mohou do školy doprovodit rodiče (maximální počet doprovodu jsou 2 osoby, doprovod musí mít respirátor).

U dětí 2. – 9. ročníků bude ve třídách provedeno testování antigenními testy (instruktážní video najdete na stránkách naší školy). U žáků 2. - 3. ročníků mohou asistovat zákonní zástupci, kteří se prokáží potvrzením o očkování nebo o negativním výsledku antigenního testu.

Předpokládaný konec vyučování je v 9:00 hodin (záleží na rychlosti testování v každé třídě).

Školní družina

Ranní družina bude otevřena 1. 9. 2021 od 6:00 hodin. Děti budou při vstupu do školy testované.


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě