Zpět
24.06.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Závěr školního roku 2021/2022

Výsledek průzkumu ze dne 5. 4. 2022 (třídní schůzky - o změně organizace školního roku 2021/2022

 Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu IROP na naší škole. Bude se týkat vybudování čtyř nových učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky v prostranství školy.

K zahájení realizace díla by mělo dojít nejdříve 13.6.2022. Zároveň bychom vás chtěli upozornit, že začátek rekonstrukce je podmíněn dokončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

Změna organizace školního roku se projeví zkrácením školního roku 2021/2022. Výuka ve druhém pololetí bude ukončena:

  • pro 2. stupeň ZŠ a pro třídy 1. stupně ZŠ – 1.A, 1.B, 2.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C - 10. 06. 2022 s vydáním vysvědčení.
  • pro 1. stupeň ZŠ - 2.B, 3.A, 5.B a pro přípravnou třídu – 24. 06. 2022 s vydáním vysvědčení.

             Pro dané třídy bude zajištěn náhradní program mimo budovu školy.  

Od 27. 06. do 30. 06. 2022 budou z důvodu realizace projektu vyhlášeny 4 dny ředitelského volna pro žáky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Vedení školy  


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.