Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
20.11.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Oznámení - jídelna 18. 11. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 18. 11. 2020, a OD 30. 11. 2020

Žáci s distanční výukou si objednané obědy vyzvedávají od 13,20 do 13,50 hodin a to pouze v zakoupených krabičkách /10,- Kč/. Není možnost oběd konzumovat v jídelně. Vyzvedávají si je pouze žáci ne zákonný zástupce.

Vážení rodiče a žáci, na základě informací oznamujeme, že od 18. 11. 2020 začínáme vařit. I v době distanční výuky má žák nárok na oběd.

Od pátku 13. 11. 2020 si můžete přihlásit obědy a to pouze u vedoucí jídelny na tel: 603839548.

Přihlášky prosíme do 16. 11. 2020 do 10 hodin. Jiný způsob přihlášení než přes telefon nebude akceptován. Obědy se přihlašují na 9 zbývajících dní. Pokud si jídlo nepřihlásíte, bude automaticky odhlášeno. Časový harmonogram výdeje bude upřesněn. Dále nebude možný výdej do přinesených nádob, oběd je třeba konzumovat ve školní jídelně.

Případné změny Vám budou nahlášeny. Děkujeme za spolupráci.

Věra Pružinová, vedoucí školní jídelny


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě