Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
19.10.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Oznámení - omezení stravovací služby

Na základě výsledků fyzického zjišťování zájmu o souvislé stravování pro distanční výuku, podle zvláštních pravidel, bylo konstatováno, že zájem o stravování ve dnech 15., 16., 19. – 23. 10. 2020 je mizivý. Jedná se o tak nízký počet strávníků, při němž je výroba obědů značně ztrátová.

Na základě uvedených skutečností ředitelka školy Mgr. Lenka Firmanová rozhodla, že ve dnech  15., 16., 19. – 23. 10. 2020 bude činnost školní jídelny zastavena a stravovací služby nebudou poskytovány.


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě