Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
30.01.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Prevence

PREVENCE TAK TROCHU JINAK

V pátek 8. 11. navštívilo naši školu Divadlo VeTři – Vlasta Vébr s Míšou Markovou. Zahráli tři divadelní scénky v rámci prevence rizikového chování: pro třeťáky na téma Kontakt s cizí osobou, pro páťáky na téma Šikana a pro sedmáky téma: Nástrahy internetu. Kdo by čekal nudu k uzoufání, nezajímavou preventivní besedu, velmi by se divil. Oba herci dovedou své diváky vtáhnout do děje zábavných scének na nejrůznější témata z oblasti prevence, žáci jsou aktivně zapojováni do dění na scéně a nevnímají pořad jako nějaké poučování. S nadsázkou, humorem a občas i lehkou improvizací herci naše žáky nejen pobavili, ale především představili možnosti, jak správně reagovat v nejrůznějších rizikových situacích.

Mgr. Petra Kratochvílová

Školní metodik prevence


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě