Zpět
14.04.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

PROHLÁŠENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Před nedávnou dobou byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a zateplení budov naší školy za desítky milionů korun. Poctivou práci zde odvedla řada firem a výsledek stojí za to. S vděčností se vyjadřují zaměstnanci, kteří mnoho let čekali na zateplení, pochvalně se vyjadřují bývalí žáci i kolegové, že škola „prokoukla“ od doby, co jí navštěvovali, už si to zasloužila.

Je více než tristní, že si někteří občané neváží toho, že jim město Most pečuje o vzdělávací instituce a věnuje jim stálou pozornost. Na místech, na něž jsme již několikrát upozorňovali, kde se schází závadové skupiny osob, došlo k poškození nové fasády vandalským způsobem. Jedná se o levou polovinu z pohledu stojícího čelem ke vchodovým dveřím.

Místa jsou velmi často navštěvována závadovými občany, o čem svědčí pomočená fasáda, otisky bot, pošpiněné parapety, zdevastovaná fasáda, utrhané parapety. To vše se přihodilo v jednotkách dní. V únoru proběhla kolaudace stavby.

Již 8. března 2021 jsme se obrátili na Městskou Policii v Mostě s žádostí o součinnost v podobě zesílené namátkové hlídkové činnosti či umístění kamerového systému.

Současně jsme informovali zřizovatele o škodách vzniklých na zrekonstruovaném objektu.

Vedení organizace podalo trestní oznámení na neznámého pachatele na Policii ČR. Vstoupili jsme v jednání s firmou, která by osadila dotčenou část budov kamerami. Přes všechny učiněné kroky devastace pokračuje dál.

Popsaná situace nám není lhostejná. Jsme rozhořčení nad chováním některých obyvatel zdejšího sídliště. Chápeme i rozhořčení spoluobčanů, kteří se na nás obracejí a vyzývají nás k akci.

Prosíme všechny slušné lidi v našem okolí o spolupráci. Nenechme pár závadových občanů ničit, co je potřebné, zrekonstruované, sloužící dobré věci. Pokud víte, kdo destrukci školy provádí, sdělte nám to, ideálně se obraťte na Policii ČR či na Městskou policii v Mostě a uvedené skutečnosti jim sdělte či podejte trestní oznámení. Pomůžete dobré věci, pokud zastavíme devastaci školy. Děkujeme za součinnost.

 

Za vedení školy Mgr. Lenka Firmanová, ředitelka školy

 


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě