Zpět
24.02.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Recitační soutěž – školní kolo

Dne 12.2.2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili vítězové kol třídních. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.

 1. kategorie: 2. – 3. třída
 2. kategorie: 4. – 5. třída
 3. kategorie: 6. – 7. třída
 4. kategorie: 8. – 9. třída

Recitátoři si s pomocí svých vyučujících připravili zajímavé básnické texty, se kterými se snažili  přesvědčit porotu, že právě oni recitují nejlépe.

O úspěšnosti recitátorů rozhodovala porota ve složení:  Ing.Jana Urbanová – předsedkyně poroty, Mgr. Martina Skramušská, Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Zdena Smetáková, Mgr. Romana Krčmářová a Mgr. Marie Panošková – učitelky 1. stupně a českého jazyka.

Výkony soutěžících byly velice vyrovnané, ve všech kategoriích měla porota velice těžké rozhodování. A jak nakonec všechno dopadlo?

   

 1. kategorie (2. - 3. tř.)
 2. místo - AMÁLIE FILINGEROVÁ
 3. místo - NELA BENEŠOVÁ
 4. místo - ADÉLA ARCHMANOVÁ

 

 1. kategorie (6. - 7. tř.)
 2. místo - BARBORA ŠEBKOVÁ
 3. místo - BOHUSLAV KOTLÁR
 4. místo - MICHAELA NOVÁKOVÁ

 

 1. kategorie (4. - 5. tř.)
 2. místo - AMELIE SÉMANOVÁ
 3. místo - LINDA LÁLOVÁ
 4. místo - ADAM ALFERI

 

 1. kategorie (8. - 9. tř.)
 2. místo - MARIE KOTLÁROVÁ
 3. místo - MAGDALÉNA ČÍČELOVÁ
 4. místo - SIMONA FOLOVÁ

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do okresního kola.


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.