Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
24.02.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Recitační soutěž – školní kolo

Dne 12.2.2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili vítězové kol třídních. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.

 1. kategorie: 2. – 3. třída
 2. kategorie: 4. – 5. třída
 3. kategorie: 6. – 7. třída
 4. kategorie: 8. – 9. třída

Recitátoři si s pomocí svých vyučujících připravili zajímavé básnické texty, se kterými se snažili  přesvědčit porotu, že právě oni recitují nejlépe.

O úspěšnosti recitátorů rozhodovala porota ve složení:  Ing.Jana Urbanová – předsedkyně poroty, Mgr. Martina Skramušská, Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Zdena Smetáková, Mgr. Romana Krčmářová a Mgr. Marie Panošková – učitelky 1. stupně a českého jazyka.

Výkony soutěžících byly velice vyrovnané, ve všech kategoriích měla porota velice těžké rozhodování. A jak nakonec všechno dopadlo?

   

 1. kategorie (2. - 3. tř.)
 2. místo - AMÁLIE FILINGEROVÁ
 3. místo - NELA BENEŠOVÁ
 4. místo - ADÉLA ARCHMANOVÁ

 

 1. kategorie (6. - 7. tř.)
 2. místo - BARBORA ŠEBKOVÁ
 3. místo - BOHUSLAV KOTLÁR
 4. místo - MICHAELA NOVÁKOVÁ

 

 1. kategorie (4. - 5. tř.)
 2. místo - AMELIE SÉMANOVÁ
 3. místo - LINDA LÁLOVÁ
 4. místo - ADAM ALFERI

 

 1. kategorie (8. - 9. tř.)
 2. místo - MARIE KOTLÁROVÁ
 3. místo - MAGDALÉNA ČÍČELOVÁ
 4. místo - SIMONA FOLOVÁ

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do okresního kola.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.