Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
24.04.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Školní družina v novém školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

chcete-li mít jistotu, že budete mít pro své dítě místo  ve školní družině, vyplňte a odevzdejte přihlášku do školní družiny obratem. Nejdéle však do konce května 2020. V pozdějším termínu vám umístění do školní družiny nezaručíme a ani umístění dítěte do stejného oddělení s jeho spolužáky.                          

V přihlášce je nutné:

 1. Psát pouze modrou propiskou či perem. Nelze v ní škrtat, přepisovat ani spojovat jednotlivé řádky svorkou, ale pečlivě vypisovat všechny řádky
 2. Vyplnit všechny údaje hůlkovým písmem.
 3. Uvádět veškeré údaje aktuální, v případě změny je co nejdříve opravit, zvláště tel. čísla.
 4. Jako zákonného zástupce zapsat pouze rodiče nebo osobu, která má dítě soudně svěřené.
 5. Uvést nejméně dvě telefonní čísla na rodinné příslušníky pro případ nutnosti.
 6. Do poznámky na zadní straně uvést všechny možné osoby, které by v případě potřeby mohly dítě vyzvednout. Prosím, uveďte vždy jméno osoby a vztah k dítěti (např. Nováková- babička, Novák - strýc, ….). Osoby uveďte i v případě, že dítě bude odcházet samo.
 7. Pokud dítě bude odcházet samo, psát pouze časy: 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30. Z provozních důvodů není možné hlídat jiné časy.
 8. Nepodceňovat kolonku, „Upozornění na zdravotní problémy žáka, žákyně“.

 Při jakýchkoliv změnách můžete na přihlášce údaje během roku kdykoliv změnit či dopsat!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PEČLIVÉ VYPLNĚNÍ.

Přihláška ke stažení zde.

PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče budoucích žáků druhých, třetích, případně čtvrtých a pátých tříd,

budete-li mít zájem o školní družinu pro vaše děti i v příštím školním roce 2020/2021, je nutné vyplnit přihlášku a doručit jí do školní družiny nejpozději do konce května.

O přijetí žáků ze čtvrtých a pátých tříd do školní družiny vás budeme informovat první školní týden po zahájení školního roku.

Žáci z pátých tříd mají možnost přihlásit se již do školního klubu, bohužel není možné přihlásit se do školního klubu i do školní družiny zároveň. Rozdíl mezi školní družinou a školním klubem najdete v příloze.

Přihlášku včetně pokynů, jak ji vyplnit si můžete stáhnout na stránkách naší školy v sekci  školní družina.

Přihlášku můžete

 • vyplnit a elektronicky zaslat zpět do školy
 • vytisknout, vyplnit, oskenovat a elektronicky zaslat do školy
 • vytisknout, vyplnit a po telefonické dohodě donést do školy
 • vyplnit přímo ve škole ve dnech a časech k tomu určených

Pokud budete přihlášku posílat elektronicky bez podpisu, přihlášku podepíšete až dodatečně, dle dohody.

Osobně vyzvednout a vyplnit přihlášku můžete přímo ve školní družině ve dnech:

 pondělí 25. 5. od 15,00 do 17,00 hod.

 středa 27. 5.  od 8.00 do 11.00 hod.

 pátek 29. 5.  od 15,00 do 17,00 hod.

Vzor vyplněné přihlášky a pokyny k vyplnění najdete na nástěnce umístěné v okně školy u šaten prvního stupně a přímo ve školní družině.

Školní družina má omezený počet míst, proto neváhejte a přihlášky dodejte co nejdříve.

Děkujeme za spolupráci

Vychovatelky ŠD

Školní družina či školní klub v pátém ročníku

Své děti na naší škole můžete přihlásit do školní družiny, pokud bude místo, i v páté třídě. Výhodou přihlášení do školní družiny je možnost využití i ranní družiny v době od 6.00 do 8.00 hod. či přednostní přihlášení na kroužky, akce a výlety. Dále pak stálý dozor po celou dobu po ukončení výuky až do 16.30 hodin.

V pátém ročníku se však můžete rozhodnout již pro přihlášku do školního klubu. Režim je zde ale naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 16.00 hod., v pátek do 15,00 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přichází i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu  je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….) je již bez dozoru.

Bohužel není možné přihlásit se do školní družiny i do školního klubu.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě