Zpět
30.06.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

ZÁŘIOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

Vláda schválila plán zářijového testování na covid-19 ve školách

Misterstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s resortem školství plán plošného testování na covid-19 ve školách pro podzimní návrat žáků do lavic. Žáky čekají tři antigenní testy v rozmezí několika dnů. Plán dnes na svém jednání schválila vláda. 

Hlavním cílem plošného testování je zajistit bezpečný poprázdninový návrat dětí a žáků a studentů k prezenčnímu vzdělávání a hned v počátku školního roku minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19 v této populační skupině. Tím také předejdeme vzniku případných ohnisek nákazy, která by se mohla stát základem pro další šíření infekce a zhoršení epidemiologické situace na podzim tohoto roku,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Testování bude probíhat antigenními testy během prvních dnů školního roku 2021/22 a bude se týkat přípravných tříd základních škol, přípravného stupně základních škol speciálních, dále základních a středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání. „Oceňuji, že se ministerstvu zdravotnictví podařilo stihnout slíbený termín a školy tak informace dostanou ještě před koncem tohoto školního roku. Také jsem velmi rád, že se prvňáčci budou moci testovat až druhý školní den, a stejně tak, že školy budou moci k testování po prázdninách využít také PCR testy s příspěvkem ze strany ministerstva školství,“ řekl k materiálu ministr školství Robert Plaga.

K testování byl vybrán tento základní segment vzdělávací soustavy, neboť umožňuje získat komplexní informaci o výskytu nákazy a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. „Znalost virové nálože v populaci po období letních prázdnin a dovolených je nutná pro nastavení adekvátních a cílených opatření pro další efektivní řízení pandemie na našem území,“ doplnila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

Pro testy budou využity vysoce spolehlivé antigenní testy (senzitivita vůči PCR nad 80 %) na základě předloženého německého seznamu antigenních testů. Žáci podstoupí celkem tři testy v rozmezí několika dnů.

První testovací den proběhne 1. září a bude se týkat všech žáků s výjimkou prvních tříd, pro které bude vyhrazeno testování další den, aby nebyl narušen jejich první školní den. Další testování všech žáků se uskuteční následující pondělí 6. září a čtvrtek 9. září.

Po proběhnutí těchto tří testovacích dnů ministerstvo vyhodnotí výsledky. V případě, že screening ukáže méně než 25 pozitivních případů na 100 000 obyvatel za 7 dnů, testovací akce se ukončí. V opačném případě bude testování rozšířeno do konce září a proběhne další kolo testování (opět tři testovací dny). Testování by se konalo jedenkrát týdně.

Antigenní testy budou hrazeny ze státního rozpočtu, jejich nákup zajistí Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Pro první tři testovací dny bude potřeba 4,2 mil. ks testů. Pro případné dodatečné testování budou použity testy na skladech SSHR (2,6 mil. ks), které se v minulém školním roce nespotřebovaly, a zbývající testy (1,6 mil. ks) dodá vybraný dodavatel (stejný jako u prvních třech testů).

Testování se nebude týkat žáků, kteří prodělali onemocnění, jsou očkovaní nebo mají výjimku danou mimořádným opatřením (např. porucha autistického spektra, aj.).


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.