Zpět
24.05.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě mimořádného opatření č. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je škola povinna zajistit samotestování žáků pomocí testů, které jsou distribuovány ze státních rezerv. Mimořádné opatření připouští několik výjimek, kdy samotestování není nutné provádět. Tato informace je obsažena v článku II. bod b). V případě souhlasu rodičů je testování žáků ve Vašich organizacích možné svěřit poskytovateli zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Zařízením, které městu tuto službu nabídlo, je společnost VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o., dále jen poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb již provádí testování Vašich zaměstnanců a rovněž zaměstnanců Magistrátu města Mostu a MP. Při testování jsou používány Antigenní testy COVID-19 Ag – Humasis, které jsou prokazatelně spolehlivější nežli dodané samotesty pořízené státem. Antigenní testování dětí bude prováděno výtěrem z nosu, kde je spolehlivost o 0,2 % bodu nižší oproti výtěru z nosohltanu, informaci o konkrétním modelu testu naleznete v příloze č. 1. Spolehlivost testů byla publikována na www stránkách zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-studie-antigennich-testu-ty-do-skol-dopadly-nejhure-149611.

Za případná rizika v průběhu testování odpovídá poskytovatel zdravotních služeb. Testování vždy provádějí proškolení zdravotníci. V případě pozitivního nálezu je možné zajistit za přítomnosti zákonného zástupce rovněž PCR test. Poskytovatel zdravotních služeb rovněž provede nezbytné úkony spojené s nahlášením pozitivních výsledků do příslušných systémů. Likvidace nebezpečného odpadu bude rovněž zajištěna dodavatelem zdravotních služeb.

Financování zdravotních služeb poskytovatele vychází z mimořádného opatření č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN a jeho následných aktualizací, ze kterého plyne nárok pro každého účastníka veřejného zdravotního pojištění na antigenní testování každé 3 dny. 

Svěření testování žáků poskytovateli zdravotních služeb může do budoucna vyřešit poměrně složitý logistický proces s dodávkou samotestů, přičemž budoucnost dalších dodávek a typů testů je v tuto chvíli stále nejasná.

Mezi další výhody bezesporu patří čas testování, výsledek testu lze očekávat do 7,5 minut.

Žádáme rodiče či zákonné zástupce, aby vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas s profesionálním testováním na přiloženém formuláři. Vyplněné a podepsané formuláře můžete dát třídním učitelkám či do krabic ve vstupní hale školy. Děkujeme vám.

Souhlas rodičů ke stažení zde.

Informace o testech ke stažení zde.

Srovnání testů ke stažení zde.


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.