Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
10.09.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Třídní schůzky

Valná hromada Klubu přátel při 15. ZŠ Most, z.s. se uskuteční dne 10. září 2019 v jídelně školy od 15, 00 hodin.

Na program jednání je zařazeno:

  • Zajištění nového školního roku 2019/2020 – Mgr. Firmanová, ředitelka školy.
  • Personální obsazení školy, změny ve sboru, organizace školního roku.
  • Hospodaření výboru s penězi Klubu přátel při 15. ZŠ Most, z.s.
  • Schválení ročního příspěvku do fondu Klubu přátel při 15. ZŠ Most, z.s.
  • Rozprava – podněty a připomínky rodičů.

Od 16:00 se konají třídní schůzky 2. - 9.tříd.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě