Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
02.08.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

V MOSTECKÝCH LISTECH napsali

Školní rok na 15. ZŠ začne 21. září

29.7.2020

Žáci 15. základní školy v ulici J. A. Komenského si prodlouží prázdniny. Školní rok jim totiž začne až 21. září. Důvodem odkladu termínu je rozsáhlá rekonstrukce školy, která právě probíhá.

U objektů se vyměňují původní okna a dveře za plastová, zateplují se fasády, rekonstruuje a zatepluje střecha a v učebnách bude zřízena nová vzduchotechnika včetně rekuperace.  Náklady na tuto rekonstrukci dosahují částky téměř 44 milionů korun, přičemž převážná část bude hrazena z dotace. Protože se jedná o rozsáhlé práce, hotovo by mělo být do konce roku.

 

Vložil: Mgr. Alena Sedláčková
Vytvořeno / změněno: 29.7.2020 / 29.7.2020


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě