Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
02.08.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

V MOSTECKÝCH LISTECH napsali

Školní rok na 15. ZŠ začne 21. září

29.7.2020

Žáci 15. základní školy v ulici J. A. Komenského si prodlouží prázdniny. Školní rok jim totiž začne až 21. září. Důvodem odkladu termínu je rozsáhlá rekonstrukce školy, která právě probíhá.

U objektů se vyměňují původní okna a dveře za plastová, zateplují se fasády, rekonstruuje a zatepluje střecha a v učebnách bude zřízena nová vzduchotechnika včetně rekuperace.  Náklady na tuto rekonstrukci dosahují částky téměř 44 milionů korun, přičemž převážná část bude hrazena z dotace. Protože se jedná o rozsáhlé práce, hotovo by mělo být do konce roku.

 

Vložil: Mgr. Alena Sedláčková
Vytvořeno / změněno: 29.7.2020 / 29.7.2020


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě