Zpět
14.12.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Žáci jdou do škol naposledy 18. prosince

Autoři: iDNES.cz, ČTK 14. prosince 2020  17:53

Vánoční prázdniny začnou dříve,

Ministerstvo školství rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Žáci půjdou do škol naposledy v pátek 18. prosince, prázdniny budou delší o dva dny. Do konce týdne pak školy zůstanou v režimu opatření podle třetího stupně systému PES. V pondělí 21. a úterý 22. prosince budou fungovat jen mateřské a vysoké školy, a to už podle čtvrtého stupně systému PES.

 „Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu,“ uvedla mluvčí. Rodiče podle ní budou moci po oba dny čerpat ošetřovné.

Vánoční prázdniny měly podle původní organizace školního roku začít ve středu 23. prosince a skončit v neděli 3. ledna. Žáci by se měli do lavic vrátit 4. ledna.

V pondělí 21. a úterý 22. prosince budou fungovat jen mateřské a vysoké školy, a to už podle čtvrtého stupně systému PES, řekla Lednová. Pro vysoké školy to podle systému PES pro školství znamená, že praktická výuka ve skupinách do 20 lidí se bude muset omezit jen na studenty posledních ročníků. Skončí také možnost prezenční teoretické výuky pro první ročníky, které ale vysoké školy vzhledem ke končícímu semestru už moc nevyužily. Většina se jich už dřív rozhodla dokončit semestr s výukou na dálku. Fungování školek se oproti současnosti nezmění, žádná výrazná omezení pro ně neplatí.

Školy začaly podle současného třetího stupně systému PES fungovat minulé pondělí. Kromě uvolnění na vysokých školách tehdy také začala střídavá prezenční a distanční výuka ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách. Výjimkou jsou poslední ročníky, které mohou i ve stupni čtyři chodit do školy normálně. Všichni žáci se také mohou účastnit praktické výuky. Na rozdíl od čtvrtého stupně ale ve třetím ve středních školách neplatí podmínka zachování homogenity tříd.

Provoz základních škol se ve třetí a čtvrté úrovni systému PES výrazně neliší. Běžnou výuku mají deváťáci a první stupeň, zatímco šesté až osmé třídy se po týdnech střídají ve škole a doma.

Zástupci škol už minulý týden řekli, že jsou spíš proti tomu, aby se kvůli epidemii covidu-19 vánoční prázdniny prodlužovaly. Školy si podle ředitelů už naplánovaly, co budou 21. a 22. prosince s žáky dělat. Některé školy svým žákům naopak už vánoční prázdniny prodloužily předběžně.

Autoři: iDNES.cz, ČTK

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstvo-skolstvi-vanocni-prazdniny-covid-prodlouzeni.A201214_173250_domaci_baky

 


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě